"Det är bara kreativiteten som begränsar oss"

Lantmännen Fastigheter har över 85 000 kvadratmeter ledig mark i Norrköping, och ser goda möjligheter att skapa ett modernt och fräscht företagsområde.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-11-19 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Lantmännen Fastigheter


Jacob Kjellgren och Morgan Ideskog är båda förvaltare på Lantmännen Fastigheter och har hand om företagets verksamhet i Östergötland.

– Det är ett jättespännande jobb eftersom vi befinner oss i en utvecklingsfas, säger Jacob Kjellgren.

Just nu pågår arbetet med att utveckla Norrköpings inre hamn, och mycket av hamnen ska bli bostäder. Det gör att företagen som finns där i dagsläget snart kommer att leta efter nya lokaler. Samtidigt är Lantmännen på gång att utveckla två stora ytor alldeles i närheten av hamnen. De två fastigheterna, Värmen 4 och Norge 7, ligger längs med Sjötullsgatan och omfattar 65 000 respektive 22 000 kvadratmeter. De båda fastigheterna är i dag i stort sett helt obebyggda.

– Vi vill utveckla de här fastigheterna som egentligen ligger jättebra till geografiskt, men som är väldigt outvecklade i dagsläget, säger Jacob Kjellgren.

Välkomnar alla företag


De har haft vissa diskussioner med olika företag kring de två områdena vid Sjötullsgatan, men befinner sig ännu i ett tidigt skede. Bland annat har de haft workshops med de företag som kommer att behöva flytta från hamnen, men är även öppna för andra intressenter.
Artikelbild

Morgan Ideskog och Jacob Kjellgren på Lantmännen Fastigheter.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Vi välkomnar alla företag som behöver nya lokaler för att utveckla sin verksamhet, säger Morgan Ideskog.

På Lantmännen Fastigheter har de tagit fram en vision för hur de ser att områdena skulle kunna förändras, men kan tänka sig olika lösningar. Just nu säger detaljplanen att det ska byggas någon typ av industriell verksamhet på platsen.

– Det kan vara regionkontor, eller byggbolag som har behov av stora varmförråd. Det skulle också kunna vara grossister eller logistikbolag, säger Jacob Kjellgren.

En tanke är att skapa en större, avlång byggnad med stora fönster som vetter ut mot Sjötullsgatan. I ett annat av förslagen har de placerat ut tio stycken lådor om 2 000 kvadratmeter på ett av områdena för att visualisera hur det skulle kunna bli.

– Det innebär 20 000 kvadratmeter byggnad, och det är ju rätt stort i ett så centralt läge som detta ändå är, säger Morgan Ideskog.

Stor potential för företag


Han berättar att de kan få bygglov från kommunen på sex veckor när det gäller Värmen 4 och Norge 7, med de enda begränsningarna att de inte får bygga bostäder och inte mer än elva meter högt. Både han och Jacob Kjellgren lyfter området som väldigt bra rent logistiskt sett och berättar att det passerar ungefär 13 000 bilar per dygn på Sjötullsgatan.

– Att det finns så mycket trafik kan vara en god möjlighet eftersom det ­innebär många potentiella kunder, säger ­Morgan Ideskog.

Ingångsvärdena på de två fastigheterna är låga, då de har funnits i Lantmännens ägo under många år och det inte finns behov av något större rivningsarbete. De har heller ingen tanke på att sälja marken, utan målet är att bebygga och hyra ut.
Artikelbild

Översikt. De båda fastigheterna ligger längs med Sjötullsgatan.
Bild: Lantmännen Fastigheter


– Vi kommer att få väldigt konkurrens­kraftiga hyror, och det finns goda möjligheter för att ­skapa ett modernt och fräscht företags­område här, säger Jacob Kjellgren.

De beskriver området som en väldigt tillåtande miljö.

– Det här området passar för de flesta verksamheter, och när vi har bebyggt de här dryga 85 000 kvadratmetrarna kommer hyresgästerna ha en central placering i Norrköping för många år framåt, säger Morgan Ideskog.

– Det är bara kreativiteten som begränsar oss, och vi är redo i startblocken, säger Jacob Kjellgren.

Lediga lokaler i Norrköping


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Lundbergs hyr ut till nya koncept i Norrköping Lundbergs hyr ut till nya koncept i Norrköping Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Aktuella hyresnivåer i Östergötland Aktuella hyresnivåer i Östergötland Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare Succé för Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Succé för Fastighetsmarknadsdagen Östergötland