Kirseberg byggs närmare Malmö centrum

Kirseberg ska förtätas och växa ihop med centrala Malmö. På sikt kommer Östervärns station att bli ett kommunikationsnav. Lars Böhme på Malmö stad jobbar med översiktsplanen för Kirseberg som ställs ut i höst.<br /> – Stadsdelen ligger optimalt för att byggas samman med centrum säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Kirseberg kommer framför allt att få fler bostäder.
Bild: Dziugas Lukosevicius, Malmö stad


Malmö växer i snabb takt och Malmö stads vision är att staden ska växa från ytterområdena och inåt mot stadskärnan. Området mellan Malmös stadskärna och Kirsebergstaden ligger i fokus.

– Det tar ju bara ett par minuter härifrån till Centralen och här finns gott om mark som går att bebygga. Samtidigt finns det byggnader som kan rustas upp och bevaras, säger Lars Böhme.

Järnvägsprojekt


Vi sitter vid Östervärn station där det i dag endast rullar godståg. När Citytunneln stod klar så slutade persontrafiken att gå vid Östervärn. Men området ska blomma igen och en viktig pusselbit är Malmöringen, som ska gå på gamla Kontinentalbanan med hållplatser vid Malmö central, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Stadens förhoppning är att tågen ska börja rulla på Malmöringen i slutet av 2016. En annan tågsträckning är den planerade Simrishamnsbanan, som kommer att korta restiden och öka reseutbudet mellan Malmö och Simrishamn. 1970 försvann trafiken från Simrishamnsbanan mellan Malmö och Tomelilla. Just nu pågår en diskussion om att rusta upp Simrishamnsbanan, något som Malmö stad ställer sig positiv till. Men det projektet ligger betydligt längre fram än Malmöringen.
Artikelbild

Lars Böhme, landskapsarkitekt.
Bild: Henrik Ekberg


– Dessa båda järnvägsprojekt kommer att göra Öster­värn till en knutpunkt på lång sikt, konstaterar Lars Böhme.

Kirseberg är en gammal stadsdel och har alltid legat lite avskilt från centrala Malmö. Lars Böhme berättar att man förr ofta valde att lägga verksamheter i stadsdelen som inte alltid var så tilltalande, som till exempel Kirsebergsanstalten (som nu totalrenoveras), järnvägsverkstäderna och mentalsjukhus. Längre tillbaka fungerade till och med den så kallade Tjyvaparken i Kirseberg som avrättningsplats.
– Men man har alltid hållit ihop här i Kirseberg och det har alltid funnits en stark arbetarrörelse. Kirseberg är som Malmö i miniatyr, vad gäller till exempel befolkningssammansättning, sysselsättningsgrad, utbildning och ålder.

Byggs samman


De områden som omfattas av översiktsplanen är Östervärn, Johanneslust, Kirsebergsstaden och Ellstorp. Planen är att bygga samman Kirsebergsstaden med Malmö centrum, främst genom en förtätning vid Öste­rvärns station, Järnvägsverkstäderna, längst Simrishamnsbanan samt på längre sikt även området norr om Hornsgatan. Framför allt är det bostäder – med olika upplåtelseformer – och kontor som kommer att byggas. Det ska finnas fler serviceverksamheter, i synnerhet vid Östervärns station.

Det finns även planer för fler förskolor och grundskolor. De båda nya tåg­banorna, som kommer att länka samman hela Malmö, samt bättre och fler cykel- och gångstråk ska göra att de hållbara alternativen ökar samtidigt som biltrafiken minskar. Men mycket ska också bevaras, bland annat de många gröna ytorna, som Ellstorpsparken, Beijers park och många av koloniområdena. Dessa ska skapa möjligheter för rekreation, motion och möten. Man värnar även om de kulturhistoriska byggnaderna i området, som till exempel järnvägsverkstäderna och de småskaliga, intima gatorna i Johanneslust.

– Det gäller att ta vara på det som är unikt för området för att locka hit folk.

Hitta lediga lokaler i Kirseberg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration