Solna och Sundbyberg - två tillväxtkommuner att lära av

Stockholms Handelskammare jobbar för fler bostäder och en bättre infrastruktur i Solna och Sundbyberg. Ett angenämt arbete, i synnerhet vad gäller bostadsbyggandet. – Jag tror många andra kommuner kan lära sig mycket av Solna och Sundbyberg vad gäller synen på bostadsbyggandet och över huvud taget av att vilja växa, säger Andreas Åström på Stockholms Handelskammare.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

För att en kommun ska kunna ha ett gott näringslivsklimat krävs det tillgång till bostäder och en väl fungerande infrastruktur. Det är viktiga grundförutsättningar för att företag ska lockas till en kommun. Det är därför Stockholms Handelskammare jobbar med dessa frågor i Solna och Sundbyberg.

– Vi driver tunga tillväxtfrågor som i synnerhet är viktiga i ett jobbskapande perspektiv. Vad gäller infrastruktur så jobbar vi just nu mycket med en ny tunnelbanelinje från Odenplan via Hagastaden och Arenastaden, säger Andreas Åström.
Artikelbild

Stockholms Handelskammare är en näringslivsorganisation med totalt 2 000 medlemsföretag runt om i Stockholm och Uppsala. Organisationen jobbar med näringspolitiska frågor där man driver opinion och försöker påverka politiken i saker som gynnar medlemsföretagen, men också regionen i stort. Man arrangerar närmare 300 möten årligen. Bostadsbyggandet hör till frågorna som Stockholms Handelskammare lägger mest kraft på i Solna och Sundbyberg just nu.

– Bostadsbyggandet är på väg att utvecklas till ett av de allvarligaste tillväxthindren i hela Stockholm, säger Andreas Åström.

Sju raka topplaceringar


Men då menar han ändå att Solna och Sundbyberg hör till de goda exemplen.

– Där har man lyckats väldigt väl och i synnerhet Sundbyberg som toppar bostadsbyggandet i landet. Där är man duktig på att ta fram mark för bostäder, vilket också är en förklaring till att man ligger högt upp på Svenskt Näringslivs näringslivsranking.

Grannkommunen Solna tycks prenumerera på förstaplatsen på rankningslistan med sju raka topplaceringar i följd. Enligt Andreas Åström beror det på att Solna har en kommunledning som är väldigt mån om att locka till sig företag och investerare. Från den yttersta kommunledningen sipprar det sedan ner genom hela organisationen.
Artikelbild

– Man har en förståelse för hur viktigt det är att ha ett gott företagsklimat vad gäller arbetstillfällen. Det blir en positiv spiral för hela kommunen och det leder till att man får mer medel att fördela till välfärdssatsningar. Man drar givetvis också nytta av närheten till Stockholm. Det vi i synnerhet har sett över tid är att Solna – och även Sundbyberg – har varit duktiga på att locka till sig huvudkontor. Där hör vi att kommunalråden själva ringer upp och frågar hur allt går. De har alltså en direktdialog med företagen och det uppskattas.

Finns det några utmaningar som dessa båda kommuner ändå står inför?

– Det handlar om två kraftigt växande kommuner och den stora utmaningen är nog att kunna härbärgera alla som vill bo där och det landar återigen hos bostadsbyggandet som är centralt och viktigt. Det handlar om att tillgängliggöra mark. Och även att man fortsätter hålla ett högt tempo vid planhandläggningen.
"Den stora utmaningen är nog att kunna härbärgera alla som vill bo där."
Vilka nyetableringar i Solna och Sundbyberg skulle du vilja lyfta fram som extra betydelsefulla?

– Om vi ser på Solna så är det hela Arenastaden som växer fram med Mall of Scandinavia som spjutspets. Hela området längs Arenastaden är också viktig och kommer att ha en enorm utvecklingskraft. Sundbyberg har ett helt nytt kommunhus som man har byggt och dessutom byggs det väldigt mycket bostäder. Sen har vi då Swedbank som kommer att bli enormt betydelsefullt för hela området på sikt, med till exempel service, restauranger, kaféer och andra verksamheter som lockas av etableringen.

Hur länge kan denna positiva utveckling fortsätta i Solna och Sundbyberg?

– Så länge man inte blir "fat cats" så kommer det att fortsätta. Man får inte slå sig till ro och det finns det heller inget som tyder på att man gör. Det gäller att fortsätta jobba målmedvetet.

Sök lediga lokaler i Solna
Sök lediga lokaler i Sundbyberg


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad "Hagastaden väcker stort intresse" "Hagastaden väcker stort intresse" Företag fortsätter lämna Stockholm city Företag fortsätter lämna Stockholm city Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Flyttar från Stockholm till Uppsala Flyttar från Stockholm till Uppsala Hemköp till Mall of Scandinavia Hemköp till Mall of Scandinavia