Artiklar taggade som miljöcertifiering

Röster om gröna värden: Byggnaders egenskaper

Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs, och Staffan Haglind, 
Green Business Officer på Skanska, om hållbart byggande.

Ekocentrum uppmanar till miljöcertifierat byggande

Den 20 januari anordnar Ekocentrum, tillsammans med Passivhuscentrum Västra Götaland, ett seminarium om miljöcertifiering av byggnader i sina lokaler vid Chalmers i Göteborg. - Att bygga certifierat innebär att göra rätt från början, berättar Anders Lund som är hållbarhetsutbildare på Ekocentrum.

Gröna fastigheter – för din och barnbarnens skull

Byggherrar och investerare har fullt fokus på de gröna frågorna i fastighetsbranschen. Nu är det upp till hyresgästerna. – Vi kan inte hålla på som vi gör, säger Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council.