Ekocentrum uppmanar till miljöcertifierat byggande

Den 20 januari anordnar Ekocentrum, tillsammans med Passivhuscentrum Västra Götaland, ett seminarium om miljöcertifiering av byggnader i sina lokaler vid Chalmers i Göteborg. - Att bygga certifierat innebär att göra rätt från början, berättar Anders Lund som är hållbarhetsutbildare på Ekocentrum.

Skriven av Staffan Mowitz 2016-01-19 | Utveckling

Dela på linkedIn

Ekocentrum är en ideell stiftelse med uppdraget att utbilda och upplysa om olika sätt att lösa de miljöproblem vi idag ställs inför. Stiftelsen bildades av bland andra medlemmar ur organisationen Centrum för Ekologisk Teknik (CET). CET hade sedan 1987 huserat en utställning om ny och spännande miljöteknik, först i sina lokaler i Nääs fabriker i Lerum och senare i Sankt Jörgen Park i Göteborg. Ekocentrum tog de över driften av utställningen efter att stiftelsen bildats 1993. När det 2002 var dags för Ekocentrum att flytta till sina nuvarande lokaler i Chalmersområdet passade de på att göra själva byggnaden till en del av utställningen med syfte att stimulera nytänkande och öka acceptansen för nya innovationer.

– När vi flyttade in hade vi genomfört en av tidens då häftigaste miljörenoveringar, berättar Anders Lund, som är hållbarhetsutbildare på Ekocentrum.

– Byggnaden fick bra material, låg energiförbrukning och var utrustad med en rad spännande innovationer som t.ex. solceller, solfångare samt toaletter med uppsamling av urin och spolning med regnvatten. Urinet görs om till pulver, som kan användas till växtnäring. Våra besökare kan få med sig lite näringspulver hem och använda i trädgården eller blomkrukan!
Artikelbild

Ekocentrums utställning
Bild: Ekocentrum


Hållbart byggande


Hållbart byggande grundar sig på begreppet "hållbar utveckling" och kan definieras som ett sätt att bygga som både tillfredsställer dagens och kommande generationers behov. I mer praktiska termer innebär det att bygga energieffektivt och att arbeta med miljövänliga material.

Pär Svensson från Passivhuscentrum Västra Götaland menar att anledningen till varför vi bör bygga hållbart är självklar: Om vi inte börjar välja tekniska lösningar och bra material i vårt byggande kommer vi inte kunna fortsätta att leva i det samhällssystem vi idag har.

– Människans välmående och val av ekonomiska system är relativa begrepp. Däremot är vårt ekologiska system definitivt. Om vi inte klarar de ekologiska förutsättningarna, så har vi snart inga människor och/eller ekonomiskt system kvar att förhålla oss till, menar han.

Att använda sig av en miljöcertifiering innebär att kunden garanteras att byggnaden håller en viss miljömässig standard. Det finns flera olika certifieringar, vilka alla är olika omfattande. En del är mer generella och innefattar krav på både energiprestanda, material och inomhusmiljö, medan andra är mer specifikt inriktade på t.ex. endast energieffektivitet eller material.

– Utvecklingen går hela tiden framåt och vad som anses rimligt, meningsfullt och rätt förändras över tid, berättar Anders Lund.

Artikelbild

Ekocentrums lokaler
Bild: Ekocentrum


Fördelar med miljöcertifierat


Förutom de rent miljömässiga vinsterna finns det dessutom flera andra fördelar med att bygga miljöcertifierat.

– Hyresgästen får en bättre inomhusmiljö i form av god akustik, jämn temperatur och bra luftkvalitet. När man bygger med bra miljöval i byggmaterialen får man även lägre nivåer av emissioner och skadliga ämnen i inomhusmiljön, säger Pär Svensson.

Ett miljöcertifierat hus har generellt en lägre energiförbrukning än konventionellt byggda hus, vilket på sikt hjälper till att kompensera upp för att certifierade material kan vara något dyrare än standardmaterial. Själva certifieringen innebär även att byggnaden, förutom att nå upp till de uppsatta miljökraven, ofta också håller en högre kvalitet än en konventionellt byggnad. Detta beror på att certifieringssystemet innehåller krav på mätning och dokumentation under byggprocessen samt en tredjepartsgranskning, vilket borgar för ett noggrant och korrekt utfört arbete.

Seminarie


På seminariet om nyttan med miljöcertifierat byggande, som anordnas i Ekocentrums lokaler på eftermiddagen den 20 januari, kommer ett flertal intressanta ämnen att avhandlas. Man kommer bland annat kunna lära sig om de olika klasserna av miljöcertifieringar och vilka kostnader som är förknippade med att bygga miljöcertifierat.

Om man är intresserad av att delta i seminariet finns det platser kvar som kan bokas på 031-705 07 40.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration