Kan man få uppskov med avflyttningen?

FRÅGA: Jag hyr en lokal för min affärsverksamhet, försäljning av trädgårdsartiklar. Hyresvärden har sagt upp mig för avflyttning till hyrestidens utgång eftersom huset som lokalen ligger i ska rivas. Hyresavtalet upphör den sista mars men byggnaden ska inte rivas förrän under hösten. Hyresvärden har erbjudit mig en annan lokal, men jag har tackat nej eftersom det passar mig att avveckla min verksamhet i närtid. Men jag skulle gärna bedriva min verksamhet lite längre än till den sista mars. Jag har hört att man kan få två års uppskov med avflyttningen om man vänder sig till hyresnämnden. Vad gäller?

Skriven av Åse Sundström 2013-03-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Svar: Det är ganska vanligt att en hyresvärd och en hyresgäst kommer överens om att hyresgästen inte behöver flytta exakt vid den tidpunkt då hyresavtalet upphör. De kan komma överens om uppskov med avflyttningen under en viss tid. Men en hyresgäst kan också få rätt till sådant uppskov även om hyresvärden motsätter sig det. En hyresgäst kan nämligen begära att hyresnämnden medger uppskov med avflyttningen. Det sker genom att hyresgästen gör en ansökan till hyresnämnden och anger varför han behöver uppskov. Hyresnämnden kan då medge hyresgästen skäligt uppskov med avflyttningen i högst två år. Att uppskovet ska vara skäligt betyder att hyresgästen måste ha ett sakligt skäl till uppskov. Det kan exempelvis vara att hyresgästen behöver tid att söka annan lokal och kunna flytta eller att avveckla verksamheten. Hyresgästens behov av uppskov får då vägas mot hyresvärdens behov av att hyresgästen flyttar. Hyresgästen har alltså inte automatiskt rätt till två års uppskov.

Mer generös med uppskov


Hyresnämnden brukar också ta hänsyn till om hyresgästen har kunnat planera för en flytt. Om hyresgästen till exempel är uppsagd för att hyresvärden vill ändra villkoren i hyresavtalet kan hyresgästen ha räknat med att parterna ska komma överens om villkoren och att hyresavtalet ska förlängas. Kommer parterna inte överens kan hyresgästen med ganska kort varsel behöva planera för en flytt om hyresgästen inte får uppskov med avflyttningen. Är hyresgästen däremot uppsagd för avflyttning har han redan från tiden för uppsägningen känt till att han måste flytta. Därför är hyresnämnden normalt mer generös med uppskov när en hyresgäst är uppsagd för villkorsändring än när en hyresgäst är uppsagd för avflyttning.

Får göra en avvägning


I ditt fall verkar det vara så att du har ett ekonomiskt intresse av att fortsätta att bedriva verksamheten så länge som möjligt. Eftersom din verksamhet är försäljning av trädgårdsartiklar kan det vara lämpligt att verksamheten får bedrivas under våren och sommaren. Samtidigt har hyresvärden ett intresse av att du flyttar i så god tid att huset kan rivas under hösten. Hyresnämnden får då göra en avvägning mellan era intressen. I den situation som du beskriver kan man tänka sig att hyresnämnden ger dig ett uppskov med avflyttningen om fyra, fem månader, till slutet av sommaren.

För att hyresnämnden ska kunna medge en hyresgäst uppskov med avflyttningen måste ansökan ges in till hyresnämnden innan hyrestidens utgång. När hyresnämnden beslutar om uppskov ska nämnden samtidigt bestämma vilka hyresvillkor som ska gälla under uppskovstiden. Om hyresgästen eller hyresvärden exempelvis inte är överens om vilken hyra som ska gälla ska hyresnämnden bestämma vilken hyra som ska gälla under uppskovstiden.

Åse Sundström, chefsjurist på Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration