Kan jag stoppa renoveringen?

FRÅGA: Den klädaffär jag bedriver går bra och jag planerar att i höst ändra om inredningen i min affär och ta in ett nytt varumärke. För detta varumärke skall det byggas en så kallad shop-i-shop. Precis när jag fått klart med distributören meddelar hyresvärden att man skall genomföra en fasadrenovering i min lokal vilket påverkar min försäljning väsentligt. Vad gäller: Kan jag stoppa renoveringen? Är jag berättigad till ersättning?

Skriven av Björn Sahlin, advokat Advokatfirman Wåhlin 2015-03-13 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Björn Sahlin, advokat Advokatfirman Wåhlin


Svar: Då det arbete som skall utföras påverkar din lokal "väsentligt" är det ett sådant arbete som i hyreslagen definieras som "annat arbete". För detta arbete krävs hyresgästens medgivande. Lämnar du inte sådant medgivande får du inom en vecka säga upp hyresavtalet till att upphöra. Hyresvärden har då inte rätt att gå in och utföra arbetet förrän uppsägningstiden på nio månader har gått ut. Du är även berättigad till ersättning för skada som exempelvis inkomstbortfall. Det jag redogjort för är huvudregeln.

Sedvanligt underhåll


Nästan alla lokalhyreskontrakt innehar dock en bestämmelse som föreskriver att "hyresgästen inte har rätt att erhålla nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll". Detta innebär att hyresgästen redan i hyresavtalet avtalar bort sin rätt till nedsättning av hyran för så kallat sedvanligt underhåll. Det finns ett vägledande avgörande från Högsta Domstolen om vad som skall anses utgöra sedvanligt underhåll. Även omfattande åtgärder som takomläggning, stamledningar och fasadrenoveringar hör dit. Av domstolens avgörande framgår även att om det utförs ett stort antal "sedvanliga underhållsåtgärder" samtidigt kan det medföra att åtgärderna tillsammans får sådan omfattning att de inte utgör sedvanligt underhåll. Juridiska gränsdragningar är alltid svåra. Mitt råd är att om ni inte med säkerhet kan hänföra av värden föreslagna åtgärder till "sedvanligt underhåll" bör ni kontakta på området kunnig jurist för vägledning om vad sedvanligt underhåll är.

Rätt till ersättning


Att kontakta jurist kan vara lämpligt i vilket fall som helst eftersom er rätt till ersättning för skada inte har avtalats bort även om ni har bestämmelsen om sedvanligt underhåll i ert hyreskontrakt.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration