Juridik: Vad räknas som normalt slitage i en lokal?

Björn Sahlin på advokatfirman Wåhlin svarar på en fråga om normalt slitage i en lokal.

Skriven av Björn Sahlin, advokatfirman Wåhlin 2014-04-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Björn Sahlin, advokatfirman Wåhlin.


Fråga: För ett år sedan flyttade jag min affärsverksamhet till en annan del av staden. Jag lämnade där den lokal jag hyrt i tolv år.

Hyresavtalet för min förra lokal ingicks med följande avtalsvillkor:
Lokalen hyres ut i befintligt skick och nedan angiven underhållsskyldighet.

1. Att hyrestagaren har haft att svara för underhåll av lokalens ytskikt på väggar, golv och tak samt inredning.
2. Att hyrestagaren vid kontraktets upphörande har haft skyldighet att bortföra tillhörig egendom och återställa lokalen i godtagbart skick.
3. Att i det fall hyrestagaren inte tillsett sin underhållsskyldighet i a och b och inte efter skriftlig tillsägelse genast rättat sig, hyresvärden har haft rätt att utföra underhållet på hyresgästens bekostnad. Härav följer att om hyresvärden visar att underhållsskyldigheten eftersatts är han berättigad till ersättning för sina underhållskostnader.

I samband med flytten kom hyresvärden med vissa klagomål, tapeter hade släppt, målning var eftersatt och även golv behövde slipas.
"Genom hyresavtalet har du åtagit dig en underhållsplikt"
Något egentligt krav på ekonomisk ersättning eller skada fick jag inte, men tog emot ett skriftligt krav på åtgärdande.

Nu drygt ett år efter att jag flyttat kom ett ekonomiskt krav på 40 000 kronor framställt mot mitt företag. Vad är det som gäller? Min uppfattning är att lokalens skick vid min avflyttning var en följd av normal förslitning under hyrestiden.

Svar: Enligt hyreslagens regler har man vårdplikt som hyresgäst. Detta innebär att man skall visa den aktsamhet och ordentlighet som skäligen kan krävas av den i lokalen bedrivna verksamheten. Denna vårdplikt omfattar inte normal förslitning.

Genom hyresavtalet har du som hyresgäst åtagit dig en underhållsplikt. Underhållsplikten är mer omfattande än vårdplikten och gäller ansvar för skador som uppkommit genom normal förslitning. Av avtalstexten framgår dessutom att om underhållsskyldigheten åsido­sätts av hyresgästen har hyresvärden rätt att utföra underhållet på hyresgästens bekostnad

Härav följer att hyresvärden är berättigad till ersättning för sina underhållskostnader om han kan visa att du eftersatt din underhållsskyldighet.

För fordringsanspråk på grund av hyresförhållande skall talan väckas inom två år från avflyttning. Hyresvärden har således fortfarande tid att agera.

Fler artiklar om juridik!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration