Kan jag bara ta över kontraktet till en affärslokal?

FRÅGA: Min agentur med kläder går bättre och bättre. Under en längre tid har jag funderat på att utöka verksamheten genom en eller flera affärer för försäljning direkt till konsument. Nu har jag blivit erbjuden att ”ta över” kontraktet till en affärslokal med ett bra centralt läge. Med anledning av erbjudandet undrar om jag behöver kontakta hyresvärden i samband med att lokalen övertas?

Skriven av Björn Sahlin 2012-07-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Svar: En hyresgäst som bedriver affärsverksamhet i en ­lokal (kontor, butik eller annat) har rätt att överlåta hyres­rätten, på oförändrade villkor, till någon som övertar verk­samheten i lokalen om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till över­låtelse. Sådant tillstånd skall lämnas om hyresvärden ej har befogad anledning att motsätta sig över­låtelsen.

Detta innebär att om hyres­värden motsätter sig övertagandet måste du överta verksamheten i lokalen, det vill säga fortsätta med den nu bedrivna verksamheten för att hyresnämnden skall lämna sitt tillstånd till överlåtelsen.
Artikelbild

Björn Sahlin, advokat på Wåhlin


Om hyresvärden anser sig ha befogad anledning att motsätta sig en över­låtelse till dig och ditt företag prövas detta bland annat med utgångspunkt om Ni som efterträdare kan godtas som hyresgäst.

Har den tidigare hyresgästen innehaft hyresrätten mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att hyresnämnden skall lämna tillstånd till överlåtelse.

Överlåtes hyreskontraktet till dig utan att hyresvärden kontaktats i förväg kan hyresavtalet vara förverkat och du kan komma att sägas upp till avflyttning.

Är en överlåtelse av hyreskontrakt aktuellt, kontakta gemen­samt hyresvärden och begär tillstånd till över­låtelsen. Ges inte sådant tillstånd så kontakta en sak­kunnig jurist för att utröna bland annat om ditt övertagande av eventuell verksamhet överensstämmer med lagens bestämmelser.

Det kan tilläggas att det i sammanhanget är vanligt att en hyresvärd som får en förfrågan om överlåtelse tar tillfället i akt att förhandla om hyreskontraktet med den nya hyresgästen. I en sådan förhandling kan det tänkas att hyresvärden efter­strävar ett nytt hyreskontrakt direkt med dig eller ditt före­tag men med ­tuffare "hyresvillkor".

Björn Sahlin, advokat på Wåhlin


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration