Gratis skönhetsbehandlingar till hyresvärden?

FRÅGA: Vi hyr sedan en tid en lokal där vi driver en skönhetssalong. Vid flera tillfällen har vi fått höra att hyresvärden, när vi inte varit på plats, visat lokalen för familj och vänner. Hyresvärden har nu också krävt att fått gratis behandlingar i salongen. Vi tycker situationen känns märklig. Har hyresvärden rätt att visa lokalen när vi inte är där? Och kan hyresvärden verkligen kräva att få gratis skönhetsbehandlingar för att vi hyr en lokal av honom? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter och vilka lagar kan vi hänvisa till?

Skriven av Erik Ljungqvist 2012-05-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Svar: Hyresvärdens rätt att få tillträde till lokalen samt hyresgästens skyldigheter i övrigt regleras i jordabalkens tolfte kapitel, den lagstiftning som vanligen benämns "hyreslagen".

När man hyr en lokal anses upplåtelsen vara en så kallad exklusiv nyttjanderätt. Detta innebär att hyresgästen kan hindra såväl hyresvärden som andra att få tillträde till lokalen. Det finns emellertid vissa undantag. Hyresvärden har till exempel rätt att utan uppskov få tillträde till lokalen för att vidta åtgärder som inte kan uppskjutas utan skada. Det kan röra sig om åtgärdande av vattenläckage eller liknande arbeten. För mindre brådskande åtgärder har hyresvärden rätt till tillträde till lokalen efter tillsägelse minst en månad i förväg. Vidare är hyresgästen skyldig att låta lokalen visas på lämplig tid om lokalen är ledig för uthyrning. Att lokalen är ledig för uthyrning innebär att hyresförhållandet ska upphöra och att ett datum för avflyttning är bestämt. Hyresvärdens rätt till tillträde utsträcks inte heller om denne skulle ha tillgång till reservnyckel. En reservnyckel underlättar visserligen tillträde vid akuta situationer men utgör i sig ingen rätt till tillträde.
Artikelbild

Erik Ljungqvist, hyresjurist, Delphi


Brottsligt agerande


I övriga fall än de som angivits ovan har hyresvärden inte rätt att få tillträde till lokalen. Att utan hyresgästens godkännande visa lokalen för familj och vänner är naturligtvis inte tillåtet. Om hyresvärden utan er tillåtelse bereder sig tillträde till lokalen kan detta till och med utgöra ett brottsligt agerande.

Ett hyresavtal innebär som de flesta andra avtal att vardera part har att utföra vissa prestationer.

I ett hyresförhållande består hyresvärdens prestation i att tillhandahålla en lokal och hyresgästen har att som motprestation erlägga hyra. Hyran måste inte nödvändigtvis utgå i pengar. Parterna skulle kunna komma överens om att hyran ska erläggas genom utförande av en tjänst, till exempel daglig måltidsservering eller som i detta fall; tillhandahållande av skönhetsbehandlingar. Den något ovanliga begäran kan mot bakgrund härav ses som ett krav om ytterligare hyra. Förutsatt att ni inte i hyresavtalet kommit överens om att ni ska tillhandahålla skönhetsbehandlingar har ni således ingen skyldighet härtill.
"Hyran måste inte nödvändigtvis utgå i pengar."

Klargörande samtal


Jag föreslår att ni tar kontakt med hyresvärden och förklarar hur ni känner och redogör för era rättigheter. Enligt min erfarenhet är de flesta seriösa hyresvärdar mycket försiktiga med att utan uttryckligt tillstånd bereda sig tillträde till sina hyres­gästers lokaler. Bland vissa mindre och oerfarna hyresvärdar finns tyvärr ibland en missuppfattning om att det förvisso skulle vara otillåtet att gå in i bostäder, men tillåtet att gå in i lokaler. Förhoppningsvis kan situationen lösas genom ett klargörande samtal om saken. Vad beträffar skönhetsbehandlingarna kan ni helt enkelt förklara att hyresvärden är välkommen till salongen under förutsättning att denne betalar för sig.

Erik Ljungqvist, hyresjurist, Delphi


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration