Vad gör man när en medarbetare missbrukar?

Alkoholproblem är vanligare än de flesta tror. Ungefär 400 000 människor i Sverige är alkoholberoende. Det betyder att var fjärde svensk har någon i sin omedelbara närhet som har alkoholproblem. Ofta finns den personen på jobbet.Vi träffade Lotta Almgren på Alna som arbetar med dessa frågor.

Skriven av Emma Granberg 2009-04-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Vad gör man om man misstänker att någon på ens arbetsplats dricker för mycket? Vems ansvar är det och kan chefen verkligen lägga sig i medarbetarnas hälsa?

– Vi jobbar för att höja kompetensen hos nyckelpersoner på arbetsplatsen och på så sätt få ut kunskap om missbruk och hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra att missbruk utvecklas på arbetsplatsen. Vårt mål är att det egentligen inte ska vara möjligt att komma så långt att man utvecklar ett beroende utan att arbetsplatsen reagerar långt tidigare, säger Lotta Almgren, områdeschef för västra och södra Sverige på Alna.

Alna arbetar för att sprida kunskap om hur man hanterar alla sorters missbruk såsom alkohol och droger men även spelmissbruk.

Men är det verkligen chefens ansvar att se till att medarbetarna inte dricker för mycket eller utvecklar något annat beroende?


– Ja, det är det faktiskt. Enligt lag har chefer undersökningsansvar, vilket betyder att om en medarbetare inte fungerar på arbetsplatsen så måste chefen reagera och få det utrett.

Genom en utredning kan man ta reda på mer om varför personen har det svårt. Det kanske är en sjukdom som ligger bakom och det är viktigt att man tar reda på det för man får aldrig säga upp en individ på grund av själva sjukdomen, utan det är misskötsel som kan vara saklig grund för uppsägning.

Men det är inte så lätt att veta vad man kan, ska och bör göra för att hjälpa en medarbetare som har hamnat snett.

En sak som Lotta poängterar är att det inte är arbetsgivaren som ska ställa en diagnos på den anställde.

– Om arbetsgivaren sätter sig ner med den anställde och säger "Du dricker för mycket och du måste sluta med det". Då är det ju chefen som ställer diagnos och det har han egentligen inte kunskap eller befogenhet att göra. Då är det väldigt lätt att medarbetaren känner sig kränkt istället för att ta till sig informationen och i förlängningen hjälpen.

Får träffa en psykolog


Det är en utredning som krävs för att kunna dra den slutsatsen och Alna tillhandahåller också sådana utredningar när det behövs.

Det går till så att man får träffa en psykolog vid tre till fyra tillfällen. Vid första tillfället så kommer medarbetaren och chefen/arbetsledaren eller annan arbetsgivarrepresentant tillsammans.

– Vid det tillfället får chefen berätta om varför han eller hon anser att det behövs en utredning. Det är jätteviktigt, för den informationen kan psykologen använda i sitt arbete med invididen.

Sedan får individen en behandling efter vad utredaren och han eller hon kommit fram till.

– Individen måste få vara med och ta ställning till den föreslagna behandlingsmetoden för det ökar motivationen.

Alna arbetar också för att fler arbetsplatser ska ha en väl fungerande drog- och alkoholpolicy.

Varför är det viktigt att ha en drog- och alkohol­policy?


– Det är viktigt att man har den här frågan på bordet. Vi brukar vända på frågan och säga, vad kostar det att inte ha frågan på bordet och undersökningar visar att alkohol och droger kostar företag tre – fyra procent av den totala lönekostnaden inklusive sociala avgifter.

Men gör en alkohol- och drogpolicy att det blir mindre problem med missbruk på en arbetsplats?


– Har man det på papper som ligger i en pärm någonstans då hjälper det kanske inte så mycket. Men vi jobbar för att det ska vara ett levande dokument som diskuteras och att alla ska vet om det.

Genom en välarbetad policy så synliggör man rollerna och det ska fungera så att man kan ta fram den och läsa sig till vad man ska göra i olika situationer.

– Är man orolig för en kamrat på jobbet men inte vet vad man ska göra är det lätt att man skjuter upp det. Men har man på papper att man ska gå till chefen och man vet att chefen ska se till att det blir utrett och att personen får rätt hjälp då kan det vara lättare att ta det steget.

För att implementera en policy som fungerar väl på just sin egen arbetsplats så rekommenderar Alna att man sätter ihop en arbetsgrupp som kan diskutera fram en målsättning. Till exempel så är det vanligt att det i policyn står att det är chefen som skickar hem en person som kommit full till jobbet men om man arbetar skift och chefen inte är där; vem är det så som har det ansvaret?

–Sådana här frågor är viktiga att man pratar igenom. Det är viktigt att jag som anställd förstår vad en policy är bra för och vad den innebär för mig som anställd.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration