"Helsingborg – inte så konjunkturkänsligt"

Wihlborgs är den största fastighetsägaren i Helsingborg vad det gäller kommersiella lokaler. Och när Lokalnytt möter de tre förvaltningscheferna på Wihlborgs Helsingborg, är de alla tre eniga om att Helsingborg står sig starkt i den nuvarande konjunkturen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

På Wihlborgs råder det ingen större oro över den nuvarande konjunktursvackan. Trots tuffare tider, slår de inte av på takten, utan har ett flertal projekt på gång och tycker sig än så länge inte känna av någon påfallande avmattning på marknaden.

Inte i så stor omfattning


– Visst märker vi av krisen i form av färre förfrågningar, men inte alls i den omfattning som det skrivs om i tidningarna, säger Mathias Bengtsson, förvaltningschef över region norr på Wihlborgs Helsingborg.

Även Håkan Gillisson och Jan-Erik Johansson, förvaltningschefer över region söder respektive centrum, instämmer i detta. De menar att Helsingborg har många fördelar som gör att framtiden ser relativt ljus ut för staden, trots hårda tider.

– Helsingborgs läge är väldigt bra, mitt i den expansiva Öresundsregionen. Det finns även goda kommunikationer, eftersom E4 och E6 möts här och du har nära ner till Malmö och Öresundsbron. Sedan får man heller inte glömma bort att Helsingborg är en väldigt trevlig stad att bo i, vilket jag tror är en stor anledning till att företag väljer att etablera sig här, säger Jan-Erik Johansson.

– Att Helsingborg är en attraktiv stad att etablera sig i, märks inte minst av att många företag från Mälar-dalen och Stockholmsregionen söker sig till Helsingborg, framför allt inom logistiksidan. Det finns ett flertal förfrågningar i dagsläget, och vad vi kan se så kommer det här att hålla i sig, säger Håkan Gillisson

Inte förbyggt sig


På Wihlborgs tror man även att en viktig faktor när det gäller Helsingborgs framgång är att det finns många långsiktiga fastighetsägare och att staden inte har förbyggt sig.

På flera andra orter i Sverige har det skett spekulationsbyggen, vilket i en lågkonjunktur kan ge förödande konsekvenser i form av stora hus som står tomma. Men i Helsingborg är utbudet av lediga lokaler istället relativt litet.

– I centrum finns det nästan inga lediga lokaler överhuvudtaget. Men även om det skulle bli lite högre vakanser framöver, så är det inte alls lika konjunkturkänsligt i Helsingborg som i exempelvis Stockholm eller Göteborg. Om det blir högre vakanser i Stockholm, så sjunker hyrorna oftast mer där. Här är det inte alls samma fallhöjd, säger Jan-Erik Johansson.

Goda tider


Det finns även andra förklaringar till varför tiderna är fortsatt goda på Wihlborgs, menar de tre herrarna.

– Vi är den i särklass största fastighetsägaren, vad det gäller kommersiella lokaler med totalt cirka 460 000 kvadratmeter i Helsingborg. Det här gör att de flesta företag tar kontakt med oss när de söker nya lokaler. En annan anledning till att det går bra för oss är att vi har tagit de flesta underhållskostnaderna under de goda åren, vilket gör att de flesta av våra fastigheter nu är i gott skick, säger Mathias Bengtsson.

– Vi har helt enkelt kvalitetslokaler i rätt lägen runtom i Helsingborg. Rent allmänt kan vi se att våra vakanser har sjunkit under 2008, och hittills ligger vi på plus även detta år, avslutar Håkan Gillisson.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration