Forskarvärldens strålkastare riktas mot Lund

Forskningsanläggningarna ESS och Max IV innebär att Lund blir världsledande inom materialvetenskap. Bygget av Max IV pågår för fullt. Nyligen togs också det första spadtaget för ESS.<br /> – Dessa kommer att bli stora regionala arbetsgivare i Lund, säger Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

I höstas togs det första spadtaget för European Spallation Source. Till skillnad från Max IV, som Lunds universitet står bakom, så är ESS ett europeiskt samarbetsprojekt. Just nu pågår markarbetet för projektet som byggs på en yta av hela två kvadratkilometer i Brunnshög i nordvästra Lund.

Artikelbild

Pia Kinhult
Bild: Henrik Ekberg


– Det krävs enormt mycket underarbete i marken innan det börjar synas något av själva anläggningen, säger Pia Kinhult som efter det senaste valet lämnade rollen som ordförande i Region Skåne för att bli ESS nya strategiska rådgivare.

Världens mest kraftfulla neutronkälla


Vi sitter i ESS kontor på Tunavägen i Lund. Här arbetar närmare 300 personer från ett 40-tal olika länder. Både Max IV och ESS handlar om materialforskning, förklarar Pia Kinhult. ESS kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop som kan ta bilder och filma enskilda atomer och deras rörelser i de flesta material, såväl organiska som oorganiska. Anläggningen, som blir världens mest kraftfulla neutronkälla, kommer att användas bland annat inom områdena medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Sett till hela världen finns det i dag endast två liknande anläggningar, en i USA och en i Japan. Dessa båda kan dock inte mäta sig med styrkan i neutronkällan som byggs i Lund. Tillsammans med Max IV kommer anläggningen att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

– Att kunna titta på så många olika material, ända ner till nanopartiklar, är viktigt inom i stort sett alla forskningsområden. Några exempel är tillverkningsindustrin och Life science-sektorn. I den förstnämnda kan det till exempel handla om flygplan och bilar där materialet får utstå mycket stress och där det är viktigt att undersöka hur mycket ett material klarar av. Life science blir allt viktigare, inte minst nu när man har börjat titta på proteiner och lösningar för morgondagens individualiserade medicin. Där är dessa forskningsanläggningar i Lund helt avgörande och framför allt kombinationen ESS och Max IV.

Anledningen till det är att man kommer att kunna granska materialet på olika sätt i de båda anläggningarna. Synkrotronljuset i Max IV ger en bild och neutronerna i ESS en annan.

– Det ger två bilder av samma material, och ibland är det kombinationen som ger svaret, säger Pia Kinhult.

17 länder står bakom


Bakom ESS står 17 europeiska medlemsländer. ESS är i dag ett svenskt aktiebolag men kommer fram­över att omformas till ett så kallat Eric-konsortium, en ­organisationsform framtagen inom EU för att underlätta nya stora forskningsinfrastrukturer. Någon gång under 2019 ska de första testerna kunna genomföras. Men hela anläggningen, som Skanska kommer att uppföra, kommer inte att stå helt klar förrän 2025. Upp­emot 500 personer kommer att arbeta på ESS. Många internationella forskare givetvis, men Pia Kinhult tror att anläggningen kommer att betyda mycket även för Lunds näringsliv.

– Det brukar bli så att tjänster som rör själva driften av anläggningen rekryteras regionalt, så jag är säker på att detta kommer att bli en stor regional arbetsgivare. Vi får också tänka på att det är ett gigantiskt byggprojekt som i sig är en stor arbetsplats under många år.

Pia Kinhult hoppas att de forskare som periodvis kommer att arbeta i anläggningen till slut även väljer att flytta till Skåne. Detsamma när det gäller företag som har intresse av forskningen.

– Det finns dels de företag som har en direkt nytta av forskningen, inte sällan stora tunga industrier. Sen har vi de verksamheter som lockas av miljöer med högutbildade och kompetenta människor i rekryteringssyfte. För att inte prata om hela servicesektorn där stora möjligheter nu öppnar upp sig i Lund.

Även boenden kommer att krävas och då handlar det om så kallade forskarbostäder, det vill säga billiga bostäder i anslutning till anläggningarna med möjlighet till korta kontrakt.

– För forskarteam som kommer hit så ska vi kunna erbjuda både resa och bostad. Där har vi en bra dialog med Science Village som ligger bra till strategiskt.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration