Stora planer för stationsområdet i Lund

Jernhusen förvärvade nyligen Västra Station i Lund. Planerna är många för området kring den hårt trafikerade Centralstationen. – Vi vill bland annat bygga ett hus som ska rymma såväl kontor och bostäder som handel, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Henrik Ekberg


I november blev det klart att Jernhusen förvärvar Västra Stationshuset i Lund av det kommunala fastighetsbolaget LKF. Huset omfattar cirka 1 800 kvadratmeter lokalyta och hyresgäster är Pressbyrån, Taxi Skåne och den asiatiska restaurangen Asian Express. Därmed äger Jernhusen båda stationsbyggnaderna i Lund.

– Lund är en attraktiv stad som ständigt växer, samtidigt som resandet ökar. När vi nu äger båda stationshusen får vi en bättre möjlighet att utveckla servicen för resenärerna i hela området, säger Andreas Meyer.

Landets tredje mest trafikerade


Lunds Centralstation är i dag landets tredje mest trafikerade centralstation och planerna för området är många och stora. Sedan 2011 pågår ett arbete med att ta fram ett ramprogram för hela stationsområdet med ambitionen att anpassa stationen och servicen efter det ökande antalet resenärer och skapa ett attraktivt första möte med Lunds stadskärna.

Arbetet bedrivs i sam­arbete mellan Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken, Jernhusen och Lunds kommun. Under våren ­kommer programmet att presenteras för intressenter och allmänhet. I ramprogrammet ingår även den arkitekt­tävling som arrangerats för Clemenstorget och Bangatan – ett område som betraktas som ett extra viktigt stadsrum – och som White arkitekter gick segrande ur med sitt bidrag Kontrapunkter.

Enligt Whites förslag ska Bangatan upp till Bantorget bli ett sammanhängande stadsrum och ett nytt resecentrum ska kopplas samman med Clemenstorget, Knut den stores torg och Bantorget.

Tre stora projekt


Jernhusen driver i dagsläget tre stora projekt som ingår i ramprogrammet. Dels handlar det om att flytta Centralstationens flöde av resenärer en bit norrut, närmare Clemenstorget, samt att bygga ett nytt stationshus mellan det nuvarande och godsmagasinet. Men också att bygga ett hus vid Spoletorpstomten, ett kortare stenkast från Clemenstorget.

– Det läget är perfekt för såväl kontor och boende som servicehandel. Där pågår nu detaljplanearbetet och vi väntar på att kommunen ska behandla ärendet. Som planen ser ut nu får huset en totalyta på cirka 25 000 kvadratmeter, berättar ­Andreas Meyer.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration