Eftersträvar en god dialog med hyresgästerna

Hemsös värdeord är närvarande, utvecklande och ansvarstagande. <br /> – Dessa ord ska alltid ange riktningen för hur vi agerar mot våra hyresgäster, säger Per Berggren, vd för Hemsö.

Skriven av Eddie Ekberg 2015-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Hemsö


Hemsö har ungefär 100 medarbetare och finns på tre marknader: Sverige, Tyskland och Finland. Fastighetsbolaget har kontor på ett 20-tal platser runt om i landet samt även i Berlin och i Helsingfors.

Majoriteten av medarbetarna arbetar inom förvaltarorganisationen. Sedan i början av året är förvaltningsorganisationen uppdelade i enheterna förvaltning och projektutveckling samt teknik och service.

Ansvaret för förvaltning och projektutveckling ­kommer även fortsättningsvis att ligga på varje regionchef medan den nya enheten teknik och service kommer att ha ett övergripande ansvar för drift och underhåll.

Hemsös fastighetsbestånd består av samhällsfastig­heter för äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Totalt äger bolaget cirka 360 fastigheter och majoriteten finns i tillväxtregioner i Sverige, Tyskland och Finland. Hyresgästerna är stat, landsting, kommuner och privata företag.

Hur jobbar ni med hyresgästerna?


– Våra värdeord ska alltid ange riktningen för hur vi agerar mot våra hyresgäster. Vi mäter och följer upp hur hyresgästerna uppfattar oss och eftersträvar att alltid skapa och upprätthålla en riktigt bra dialog med de som verkar i våra hus.

Har ni några intressanta utvecklingsprojekt på gång just nu?


– Absolut. Till exempel utvecklar vi, i samarbete med Sveanor, ett life science-kluster i Huddinge där byggnationen av Technology for Health är i full gång. Här kommer bland annat KTH och Röda Korsets Högskola att flytta in. Vidare kommer vi tillsammans med AF Bygg i Göteborg att uppföra en vårdfastighet på Norra Älvstranden som är starkt inspirerad av det multihus vi äger i Upplands Väsby.

Ett multihus är en fastighet som rymmer flera funktioner i ett. I Upplands Väsby handlar det om att kombinera en gymnasieskola med kommunal verksamhet, café och kulturverksamhet. I Göteborg handlar det om att skapa en vårdcentral som också blir en mötesplats med butiker och service för boende i närområdet. Pågående projekt som vi bedriver i egen regi har en volym på cirka 1,5 miljarder kronor i dagsläget.

– Vi köpte även nyligen fastigheten Novum i Huddinge, en miljardfastighet som väl kompletterar Technology for Health och bidrar till att stärka Hemsös satsning på fastigheter för vård, utbildning och forskning i Stockholm Syd.

Hur ser ni på framtiden i Stockholm?


– Vi tycker det är väldigt inspirerande att i ett expansivt Stockholm bidra med bra samhällsfastigheter.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration