Oceanhamnen först ut i H+

320 bostäder, tre kontorshus, en gång- och cykelbro och en … ö. Med nya stadsdelen Oceanhamnen startar H+ på allvar i Helsingborg. – Det har känts så långt borta, men när den första detaljplanen för Oceanhamnen nu har tagits fram är vi faktiskt där, säger Jessica Engvall, kommunikationsstrateg i Helsingborg.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Sju team ska bygga bostäder i Oceanhamnen. Ett av teamen är Sundprojekt AB med White Arkitekter AB Malmö.
Bild: Helsingsborgs stad


I början av mars presenterades de sju vinnande förslagen i markanvisningstävlingen för bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Totalt kommer 320 bostäder att byggas vid hamninloppet, strax utanför Knutpunkten. Det jurygruppen främst fokuserade på var hur deltagarna hade tolkat projektets ledstjärnor: talang, tolerans, tid, teknologi samt inte tillrättalagd. Tanken var att uppmuntra aktörerna att tänka nytt.

– Det har varit ett utmanande arbete att bedöma förslagen som alla har hållit en hög kvalitet. Det har samtidigt varit en spännande resa som har lett till ett stort engagemang i jurygruppen. Vi är stolta över de sju vinnande teamen och ser fram emot att fortsätta samarbetet, säger Cecilia Johansson, ordförande i jurygruppen i Helsingborgs stad.

Men det är inte enbart bostäder som ska byggas i hamnområdet, berättar Jessica Engvall där vi står i hamnen och blickar ut mot den nya stadsdelen. Detaljplanen för den första etappen av Oceanhamnen innefattar även tre kontorshus som kommer att rymma 30 000 kvadratmeter kommersiella ytor och placeras längst ut på pirspetsen. Dessa kontorshus kommer även att fungera som bullerskydd mot färjetrafiken.

– Det är en av våra stora utmaningar eftersom färjetrafiken klassas som industribuller, vilket det är hårda riktlinjer för, säger hon och fortsätter:

– Midroc, Peab och Wihlborgs har fått anvisningar för kontor i Oceanhamnen, men ännu finns inga skriftliga avtal.

Knyts samman


För att knyta samman Knutpunkten – som också står inför en ombyggnation och upprustning – och Oceanhamnen ska en gång- och cykelbro byggas mellan de båda platserna. Stadens centrala kajpromenad kommer att förlängas i och med den nya stadsdelen där ett torg också ska skapas, samt på en torrdocka även en park.

– Det finns också en gammal vision om att det ska bli en urban arkipelag i hamnen. Och vid den här första etappen ska det byggas en kanal som gör att en första ö skapas, säger Jessica Engvall.

Något helt unikt med Oceanhamnen blir avlopps­systemet. Helsingborg är först i landet med att planera en hel stadsdel med avfallskvarnar och så kallade miljö­vänliga toaletter i lägenheterna. Istället för traditionella vattentoaletter blir det vakuumtoaletter, vilket gör att 80 procent av dagens vattenförbrukning sparas. Toalettavfallet kommer att tas om hand och användas som gödsel på åkrar. Och en del av matresterna blir biogas till stadens bussar och bilar.

– Det här handlar inte bara om en teknisk lösning, utan det handlar lika mycket om att användarna ska förstå nyttan med systemet. Det blir framgångsrikt först när de börjar använda det, säger Jessica Engvall.

Arrangerar tävling


För att ta fram ett nytt system för mat- och toalettavfall har en innovationstävling arrangerats där vinnare kommer att presenteras i april.

Arbetet med att röja upp vid hamnen har redan påbörjats och snart kommer också det nödvändiga förstärkningsarbetet att starta vid kajerna. Det är ett arbete som inleds längst ut vid piren där kontorshusen planeras. Därför kommer också kontorshusen att byggas först, med start 2017.

– Det som är roligt med hela H+ är att vi inte har en klar bild av hur det kommer att bli. Som till exempel med markanvisningstävlingen för bostäderna där aktörerna fick tolka våra ledstjärnor själva. Ett av ledorden är "inte tillrättalagt", vilket betyder att vi inte vill planera allt i detalj. Det ger utrymme för spontana initiativ som är väldigt spännande, säger Jessica Engvall.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration