Backaplan ska bli attraktiv blandstad

Inom kort inleds detaljplanearbeten för utvecklingen av Backaplan. Dagens handelsområde, som domineras av gigantiska parkeringsytor, ska förvandlas till en attraktiv blandstad.

Skriven av Nicklas Tollesson 2015-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Nicklas Tollesson


En modernisering av Backaplan har legat i pipe­linen i åtminstone ett decennium – alla har varit överens om att Backaplan är ett för centralt läge för att utnyttjas så ineffektivt som i dag.

I somras presenterade fem av de dominerande fastig­hetsägarna – Balder, Fastighetskontoret Göteborgs stad, JPA Fastigheter, Coop Fastigheter och Platzer – ett förslag kring hur framtidens Backaplan ska kunna utvecklas.

Fastighetsägarna uppskattar i sitt förslag att man ska kunna skapa 5 000–6 000 nya bostäder, 100 000 kvadratmeter handel och ytterligare ytor för kontor på sitt område, som omfattar större delen av dagens handelsområde. I planeringen för hela Backaplansområdet ingår också stora delar av de omgivande industriområdena.

Göteborgs stad har sedan arbetat vidare med förslaget tillsammans med fastighetsägarna för att ta fram en gemensam struktur- och färdplan. Därefter kan detaljplanearbetet inledas.

– Vi är i slutskedet av struktur- och färdplanen. Detaljplanearbetet ska kunna påbörjas inom ett par månader, säger Anna Signal, som ansvarar för Backaplan från stadsbyggnadskontorets sida.

Framför allt handel och bostäder


Fastighetsägarna och staden är överens om att Backa­plan ska utvecklas till en levande blandstad med framför allt handel och bostäder och även en del kontors­ytor.

– Fastighetsägarnas förslag innebär att man bygger handel i två plan med bostäder eller andra verksamheter ovanpå i ett antal av kvarteren, vilket är en bra lösning för att få till en bra blandstad.

Anna Signal menar dock att man kommer att behöva ändra en del annat från fastighetsägarnas förslag.

– Det gäller framför allt Knutpunkt Hjalmar. Redan i dag är Hjalmar Brantingsplatsen en av stadens största knutpunkter för kollektivtrafiken. I framtiden kommer den att vara ännu viktigare. Samtidigt utgör Knutpunkt Hjalmar entrén till Backaplan. Fastighetsägarnas förslag omfattar framför allt deras egna fastigheter och det gäller att arbeta fram en bra helhet där Knutpunkt Hjalmar utgör en viktig del.

Nya spårvagnsspår


Jämfört med fastighetsägarnas förslag är det rimligt att tro att Knutpunkt Hjalmar får ta större utrymme. Det kan bli tal om en torgbildning, "Hjalmar Brantings torg", och det finns även ett politiskt beslut om ett kulturhus på Backaplan och det är rimligt att tro att det placeras i anslutning till knutpunkten.

– Det kommer också att dras nya spårvagnsspår från Knutpunkt Hjalmar via Backavägen till Backa, berättar Anna Signal.

En av grundbultarna i planeringsarbetet för Backa­plan är att området ska länkas samman med centrala Göteborg. Lundbyleden ligger i dag som en barriär in mot Frihamnen och centrum.

– Det kommer att bli en ny underfart för att avlasta Hjalmar Brantingsgatan och ett antal förbättrade kopplingar för cykel- och gångtrafik, säger Anna Signal.

I stora drag är planen att börja utveckla från Knutpunkt Hjalmar och därifrån arbeta sig vidare norrut.

Initialt dras två detaljplaner igång.

– En plan gäller en ny lokalisering för Coop, som måste fram innan området där det ligger i dag kan utvecklas. Den nya anläggningen planeras vid Backavägen i områdets östra del. De planerar för en Coopbutik, en del annan handel, parkering, eventuellt bostäder och kontor.

– Vi kommer parallellt att jobba med en större detaljplan i söder som omfattar Knutpunkt Hjalmar, handelsområdet, bostäder och Kvillebäcksparken. Vi vill inleda med en större detaljplan för att få en bra helhet och sedan eventuellt bryta ut mindre delar ur den för de områden som ska utvecklas först.

Anna Signal räknar med att detaljplanen för nya Coop, om det går bra, ska kunna vinna laga kraft i början av 2017, och nästa detaljplan ett år senare.

Coopanläggningen ska då kunna stå inflyttningsklar 2018–2019. När tror du att de första byggnaderna vid Knutpunkt Hjalmar kan stå klara?


– Vi har sagt att något ska stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration