Ringön – ett område med egen karaktär

Ringön skiljer sig kraftigt från de andra delområdena inom Älvstaden-projektet. Här finns i dag väl fungerande verksamheter och tanken är att området ska få utvecklas i sin egen takt, men staden ska i samarbete med fastighetsägarna öka områdets attraktivitet.

Skriven av Nicklas Tollesson 2015-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Sofie Bårdén
Bild: Nicklas Tollesson


Sofie Bårdén på Fastighetskontoret ansvarar för utvecklingen av Ringön från stadens sida.

– Jag tycker att Ringön är ett väldigt spännande område. Det finns inte många områden i Sverige som ligger så centralt i en stad och som samtidigt lyckas behålla sin egen karaktär och en egen anda. Det finns många små fastighetsägare på Ringön och de samarbetar på ett bra sätt för att utveckla området, både egenanvändare och fastighetsbolag, säger Sofie Bårdén.

Att det på Ringön i dag finns många olika verksamheter som samsas sida vid sida ses i visionen om Älvstaden som en resurs som ska tas tillvara.

– Det konstaterade redan de internationella arkitektkontoren som var i Göteborg och genom workshops tittade på de olika områdena.

Knyts samman


Verksamhetsområdet Ringön ligger alldeles intill Frihamnen som snart bebyggs med moderna bostäder, kontor och service.

Det är till och med så att en del av dagens Ringön ­redan ligger med i planområdet för Frihamnen.

– En av Vision Älvstadens grundtankar är att knyta samman staden och dess olika delar. Tidigare har man sett Götaälvbron som en barriär, nu vill man se den nya bron som en del i en helhet. Därför tillhör vissa delar av Ringön Frihamnen. Det rör sig framför allt om områden som staden i dag har rådighet över.

"Bra sätt att möjliggöra en utveckling"


Sedan visionen antogs 2012 har staden, fastighets­ägarna och näringsidkarna på Ringön arbetat tillsammans för att utveckla området. Bland annat har man bildat forumet Framtid Ringön, där Sofie Bårdén är sammankallande, och som träffas ungefär var femte vecka och diskuterar hur området ska utvecklas vidare och hur detta kan göras.

– Vi ser att en ny detaljplan för området hade varit ett bra sätt att möjliggöra en utveckling. I dag medger detaljplanen småindustri och handel med båtar och motorfordon – en del undantag har medgivits för annan handel. Vi märker generellt att det kommer in många förfrågningar om markförvärv eller att hyra lokal som inte handlar om ren tillverkning. Det kan vara tillverkningsföretag som också har lager, kontor och en del försäljning. En detaljplan med bredare användningsområden skulle utveckla området.

Gruppen arbetar också med att utveckla områdets attraktionskraft och en idé är att förvandla Järnmalmsgatan – en kortare parallellgata till Ringögatan, som går genom hela området – till en kreativ gatumiljö som ska lyfta intresset för hela Ringön (se separat artikel).

En idé för att öka tillgängligheten till Ringön är att placera en hållplats för Älvsnabben vid Ringön.

– Hållplatsen ligger ett tag fram i planeringen, men den hade verkligen ökat tillgängligheten. Det hade varit bra att testa med en tillfällig hållplats under festivalen i maj när konstnärerna ska arbeta på Järnmalmsgatan.

Hur tror du att Ringön ser ut om tio år?


– Jag tror inte att det har hänt så mycket i den fysiska miljön, det kommer att se ut på ungefär samma sätt. Men jag tror att konstprojektet på Järnmalmsgatan har spridit sig i området, som har blivit mer känt och attraktivt. Det kommer att vara bredare verksamheter här, framför allt fler publika verksamheter och tjänste­verksamheter. Och så har vi en hållplats för Älvsnabben.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration