Kvarter för morgondagens stockholmare

Profi Fastigheter och SSM Bygg och Fastighet utvecklar tillsammans Centralkvarteret i Järla sjö i Nacka. Ambitionen är att locka morgondagens stockholmare som vill bo prisvärt i en unik citynära miljö.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-10-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Profi Fastigheter


En viktig del i projektet är att ta hänsyn till Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler i området.

– Eftersom vi förtätar på befintlig fastighet och inom befintlig detaljplan måste vi värna om den historiska miljön. Den över 100 år gamla byggnaden är delvis kulturminnesmärkt och skyddad. En stor del av projektet innebär ren konvertering från kommersiell användning till bostäder, säger Thomas Sipos, vice vd på Profi Fastigheter.

Sågtandade takprofiler


Därför har man också valt att arbeta med Ettelva Arkitekter som är erkänt duktiga på att hantera kulturhistoriska byggnader. Delar av de gamla industrihallarna ska öppnas upp, men nya byggnader utformas med sågtandade takprofiler för att bibehålla den gamla takstrukturen.

Totalt kommer 230 lägenheter att byggas där majoriteten blir ettor och tvåor. Till den 19 500 kvadratmeter stora fastigheten knyts 120 garageplatser åt de boende. Samtidigt tänker man skapa lokaler för serviceverksamheter.

– Drygt 2 000 kvadratmeter lokaler kommer att byggas för främst service. Men det kan också bli aktuellt med skolverksamhet. I fastigheten bredvid, som vi också äger, finns det en Montessoriskola och behovet av skolor i området är stort, berättar Thomas Sipos.

För de som gillar urbant


Nyligen blev det klart att Stockholm Modecenter lämnar sina lokaler i Järla sjö och flyttar till Infra City i Upplands Väsby, detta för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Infra City är ett mycket starkt läge för mässintensiva branscher med cirka 70 000 mässbesökare per år.

För SSM och Profi Fastigheter är förhoppningen att locka "morgondagens stockholmare" till Järla sjö. En målgrupp som SSM bland annat definierar som någon som arbetar eller studerar och som gillar att leva urbant och ungdomligt, söker semicentrala lägen med goda kommunikationer och prioriterar annat än boendet.


Ett hållbart sätt


– Vi kommer genom detta projekt att tillföra attraktiva bostäder samt verksamhetslokaler till området och därigenom bidra till att "Nacka bygger stad" för "morgondagens stockholmare". Samarbetet med Profi Fastigheter ger oss nu möjlighet att bygga fler bostäder för de som vill bo och verka nära stadens puls, säger Mattias Roos, vd på SSM Bygg och Fastighets AB.

Projektet är ett hållbart sätt att skapa bostäder eftersom man utvecklar intill befintlig infrastruktur, på hårdgjorda ytor och inte tar några gröna ytor i anspråk. Även flytten av Stockholm Modecenter går till befintliga ändamålsenliga lokaler i Infra City.

Bygglovet beräknas ha vunnit laga kraft under första kvartalet nästa år. Sedan är målet att börja bygga i slutet av 2015. Inflyttningen sker etappvis med början vid årsskiftet 2015/2016.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration