Ökad affärsnytta med samsyn och insyn

Anna Byström och Sven Gustafsson på Nomad Projekt behandlar i fem krönikor lokalens betydelse och dess påverkan gällande bland annat ekonomin, varumärket, långsiktigheten, strategin och arbetsmiljön.

Skriven av Anna Byström och Sven Gustafsson 2014-10-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Nära Östermalmstorg i Stockholm ligger Näringslivets Hus. Här sitter 33 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv med totalt runt 600 medarbetare. Arbetet med att skapa Näringslivets Hus påbörjades för tio år sedan. Bakgrunden till arbetet var att många av organisationerna ville modernisera sig och öka samverkan mellan varandra för att lyckas bättre med sina uppgifter.

Nyckelorden för arbetet var funktion, samverkan och tillgänglighet. Organisationerna drivs alla individuellt men de tyckte det var en spännande tanke att öka sin affärsnytta genom att dela arbetsplats och synliggöra sig i det dagliga arbetet.

Att samlas runt visioner, målsättningar och funktioner är att lägga grunden för en gemensam affärskultur. Lyckas man med detta finns oändligt mycket att vinna.

Förankra i syfte att samverka


Vid skapandet av Näringslivets Hus var en av de viktigaste uppgifterna att förankra behov och se över de 33 olika organisationernas unika krav. På ­Nomad kallar vi den processen Moving Mindset – att se över hur ett framtida arbetssätt kan se ut. När väl förankringsprocessen genomförts är själva genomförandet av projektet mer av en formsak.

Vi kallar det för Moving People. För att nå ett lyckat resultat i genomförandet är dock kommunikation med berörda medarbetare centralt. Det skapar en delaktighet och en förväntan för det nya som skapas vilket bidrar till att verksamheten lyckas med sin ambition, det vi kallar Moving Forward. Att förankra innan man förändrar är viktigt och det är lönsamt.

I det stora var den lilla framgången


Skapandet av Näringslivets Hus tog nästan tre år från planering till färdigställande och var allt annat än ett litet projekt. Det inkluderade ombyggnationer av husets 28 000 kvadratmeter, 33 olika hyresgäster med 600 medarbetare.

Inom ramen för projektet skapades cirka 300 olika delprojekt inom allt ifrån ombyggnation och inredning till teknik, säkerhet och service; det som ofta sammanfattas i begreppet Facility Service. Allt detta skulle ske medan den ordinarie verksamheten för alla organisationer också skulle fungera. För att lyckas krävdes det därför en tydlig och konsekvent kommunikation och dialog.

Arbetet med att samordna och driva projektet framåt var ett komplext projekt, men inte överdrivet administrerat. Det var en arbetsgrupp på mindre än totalt tio personer, vilket också var en bidragande faktor för framgången. Det var roligt och framgångsrikt. Arbetsamt och utvecklande.

En del av verkligheten


Uppföljning och granskning av projektet sker löpande men det är inte alltid man får veta hur det faktiskt förhåller sig efter några år. Blev det så bra som det planerades? Vi frågade inför den här krönikan hur Näringslivets Hus beställare, fastighetschef Gunnel Andersson, tycker det fungerar i dag.

Hon säger att huset känns öppet och inspirerande i de gemensamma ytorna. Före ombyggnaden var glasfasaderna ut mot Stor­gatan tillstängda och mörka. Inre ytor upplevdes som trånga. I dag flödar ljuset genom glas och befinner man sig inne i de ytor som omfattar både kontor och restaurang, så ser man ut på gatan inifrån huset. Utifrån ser förbipasserande in och upp­lever ­rörelse och aktivitet. Det här är naturligtvis ingen slump utan planerades ­tidigt i projektet. Att vara en del av verkligheten genom att synas är viktigt för medlemsorganisationerna.

Framtiden skapas i samverkan


I dag, ett decennium senare, pratar många om aktivitetsstyrda kontor. Det som skapades med Näringslivets Hus var ett aktivitetsstyrt kontorshus. Alltför många arbetar inte aktivt med affärskultur och ser inte kulturens samband med affärsnyttan. Business mår bra av samsyn och Näringslivets Hus är ett talande exempel då de i dag är en mötesplats där framtidens idéer formas och utvecklas. Moving Mindset, Moving People, Moving Forward gäller fortfarande.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration