Fortifikationsverket hyr stort av Stendörren

Stendörren Fastigheter har tecknat ett sex årigt hyresavtal med Fortifikationsverket avseende fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro. Avtalet omfattar dels fastighetens samtliga lager- och kontorsytor samt servicebyggnader med en total uthyrbar area om cirka 129 000 kvadratmeter, dels markyta i anslutning till byggnaderna.

Skriven av Redaktionen 2024-01-03 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Fastigheten Nygård 2:14 belägen i Greenhub Bro.
Bild: Stendörren


Fastigheten blir genom uthyrningen fullt uthyrd. Tillträde till lokalerna sker den 1 oktober 2024, omedelbart efter att avtalet med den befintliga hyresgästen Coop löpt ut. Avtalet med Fortifikationsverket löper till den 30 september 2030, med en möjlig förlängning om ytterligare fyra år. Årligt hyresvärde, exklusive tillägg, uppgår till cirka 74 miljoner kronor och är fullt indexreglerat. Vissa moderniseringar och hyresgästanpassningar kommer att genomföras i nära dialog med Fortifikationsverket.

– Efter ett aktivt marknadsföringsarbete de senaste sex månaderna som resulterat i ett stort intresse från potentiella hyresgäster, väl överstigande 500 000 kvadratmeter i offererad volym, är vi nu glada och stolta att kunna välkomna Fortifikationsverket till GreenHub. Att Fortifikationsverket väljer våra lokaler i Nygård 2:14 bekräftar GreenHub:s attraktiva läge i Mälardalen med närhet till Stockholm samt dess utmärkta kommunikationer med tillgång till såväl järnväg som vägnät i alla väderstreck, säger Erik Ranje, vd för Stendörren.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration