Atrium Ljungberg tecknar exploateringsavtal i Hagastaden

Atrium Ljungberg har tecknat fem exploateringsavtal med Stockholms stad. Avtalen omfattar två bostadsrättshus med totalt cirka 440 lägenheter (37 000 kvadratmeter BTA), fördelat på fyra etapper, samt ett kontorshus om cirka 26 000 kvadratmeter BTA, ovanpå ett gemensamt garage i Hagastaden.

Skriven av Andreas Lithander 2022-08-11 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg
Bild: Atrium Ljungberg


Exploateringsavtalet avser de tre kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, belägna i den östra delen av Hagastaden. Kontorsfastigheten, Pisa, kommer att bli porten in i Hagastaden norrifrån, på samma sätt som nyligen färdigställda Life City är söderifrån. Avtalen innebär att Atrium Ljungberg ska bygga det så kallade Bellmansgaraget med cirka 285 parkeringsplatser och ovanpå detta uppföra tre nya kvarter.

Den totala investeringen beräknas till drygt fem miljarder kronor, varav markförvärvet bedöms till cirka två miljarder. Marken kommer att betalas när respektive bostads- och kontorsprojekt startas och slutlig köpeskilling fastställs i samband med respektive tillträde. Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Byggstart av garage och grundläggning sker våren 2023, första bostadskvarteret slutet av 2024 och målsättningen är att samtliga kvarter ska vara färdigställda senast 2030.

– Vi har varit en aktiv fastighetsägare i Hagastaden i mer än 30 år och det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta expandera här. Det är spännande att se hur platsen utvecklas och med en tunnelbana på plats 2028 blir området en naturlig del av innerstaden, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

– Samarbetet med Atrium Ljungberg innebär att vi möjliggör fler attraktiva bostäder och arbetsplatser i Hagastaden. Detta blir ett viktigt tillskott till Stockholm och en viktig del i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel, säger Anna König-Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad.

Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och mitt i området planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken. Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna, med 80 000 kvm kontor, i Hagastaden och har varit verksamma i området sedan drygt 30 år tillbaka.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration