Därför blir vi feta av för mycket jobb

En ny studie visar att långa arbetsdagar gör att både den som jobbar över och dennes partner riskerar att bli feta.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-05-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

I undersökningen har forskare vid University of Illinois studerat vad som händer om personer tillbringar mer tid på jobbet, samt om deras familjeförhållande ändras. Det de främst tittat på är hur personernas BMI (body mass index; ett sätt att mäta fetma) påverkas.

Mindre tid


Det visade sig att personerna gick upp i vikt, både när de själva och när deras partner gick upp i arbetstid.

Förklaringen, ska enligt studien vara, att när någon i familjen jobbar mer, får familjen mindre tid över till hälsosamma aktiviteter så som motion, sömn och att laga nyttig mat. En annan förklaring, menar forskarna, kan vara den stress som en ökad arbetsbörda kan innebära.

Undersökningen visade även att BMI ökade när ­familjen fick ytterligare ett barn.
"Resultaten i studien är statistiskt signifikanta"
De effekter som arbete och familj har på vårt BMI är dock förhållandevis små, förklarar Amit Kramer, en av forskarna bakom studien, och det som påverkar vårt BMI mest är tiden; i genomsnitt ökar BMI ju äldre vi blir.

Men han poängterar samtidigt att resultaten i studien är statistiskt signifikanta. Han säger även att det finns mediciniska studier som genomgående visar att även små förändringar i BMI har en negativ inverkan på hälsan, exempelvis ökar risken för kranskärlsjukdomar och diabetes.

Påverkar de anställda


I studien undersöktes även om viktökningen kunde motverkas av att man hade flexibla arbetstider. Det gjorde den inte. Däremot hade det andra positiva effekter på hälsa, välbefinnande och arbetsresultat.

Kramer påpekar att det är viktigt att tänka på att även jobbrelaterade frågor påverkar andra familjemedlemmar. Ofta fattas beslut som rör familjen gemensamt, exempelvis om man ska skaffa ytterligare ett barn, medan frågor som berör arbetslivet, exempelvis kring övertid och ökad arbetsbörda oftare fattas individuellt, när både familjefrågor och jobbfrågor påverkar hela familjens hälsa.

Han påpekar även att arbetsgivare bör ha studien i åtanke om de bryr sig om sina anställdas hälsa. De bör vara medvetna om en försämrad hälsa leder till bland annat ökad sjukfrånvaro och försämrade arbetsresultat. Inte bara för den anställde, utan även för dennes partner.

Studien bygger på uppgifter från ett nationellt representativt urval på 4 262 personer som alla tillhörde en familj med dubbel inkomst. Uppgifterna är inhämtade mellan 1994 och 2010.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration