JLL: Stockholms primehyror uppe i 7 500 kronor

Med en årlig hyresökningstakt på sju procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 500 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Skriven av Axel Ohlsson 2019-02-20 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Istock


Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efter andra halvåret 2018 landade transaktionsvolymen på drygt 100 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en uppgång med 49 procent jämfört med motsvarande period 2017. Färre transaktioner har ägt rum, men storleksmässigt har affärerna varit större. Exempelvis har ett antal strukturaffärer såsom Vonovias köp av Victoria Park och Klöverns köp av Agora genomförts under året. Andra halvårets transaktionsvolym dominerades av bostadssegmentet, motsvarade 35 procent av den totala volymen, följt av kontor där affärer genomfördes för motsvarande 20 procent. Den höga efterfrågan inom segmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid. På grund av bristande utbud har segmentet logistikfastigheter en förhållandevis liten andel av total transaktionsvolym. Under andra halvåret 2018 har dock intresset för logistik ökat markant med sjunkande avkastningskrav på flera delmarknader.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna bedöms vara nere på en rekordlåg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt. JLL bedömer den genomsnittliga primehyran till 7 500 kronor per kvadratmeter och år, men känner till topphyror på betydligt högre nivåer. Med en årlig hyresökning på sju procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

– Trots en viss avmattning, har vi en fortsatt stark Stockholmskonjunktur och detta i kombination med hög efterfrågan och lågt utbud talar för en fortsatt aktiv och stabil fastighetsmarknad 2019, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration