Stigande hyror det närmaste året

Kristoffer Kruse, ansvarig för Göteborgskontoret på Tenant & Partner, ger sin bild av hyresmarknaden just nu.

Skriven av Nicklas Tollesson 2018-11-14 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Göteborg just nu?


– Just nu ser vi inga större förändringar jämfört med de senaste åren. Vi brottas fortfarande med ett historiskt lågt utbud av kontorslokaler vilket medför stigande hyror och en inlåsningseffekt för de något större hyresgästerna.

Hyresnivåerna för de bästa kontorslokalerna har stigit länge, hur tror du nivåerna kommer att utvecklas framåt?


– Man kan se att hyresnivåerna har stigit något snabbare de senaste två, tre åren jämfört med tidigare då hyrorna steg mer beskedligt. Jag tror att denna trend kommer att hålla i sig ett tag till och att vi kommer se stigande hyror i alla fall det närmsta året på ett flertal delmarknader. Ser vi på lite längre sikt kan det se annorlunda ut. Ett scenario som verkligen kan komma att påverka hyresutvecklingen nedåt är om konjunkturen viker samtidigt som stora mängder nyproduktion når marknaden.

– Detta scenario är inte helt orimligt för Göteborg. Många nationalekonomer talar idag om att det är mycket möjligt att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur och att vi kan förvänta oss en svagare konjunktur framöver. När svackan kommer och hur djup den blir är såklart mycket svårt att förutse. Det vi vet är att det just nu pågår ett gigantiskt stadsutvecklingsprojekt i Göteborg. Det ska byggas både fler och högre hus än någonsin tidigare. Många av dessa projekt är i dagsläget bara planer och det är rimligt att tro att många av dessa planer inte kommer bli verklighet.

– Ändå kan vi nog räkna med att nytillskottet av kontorsytor på Göteborgsmarknaden kommer vara större än på mycket länge de närmsta fem till tio åren. Givet detta är det inte orimligt att tro att vi kommer kunna ha en marknad med högre utbud än efterfrågan på ett par års sikt med stillastående eller sjunkande hyror som en följd.

Ni arbetar ju på hyresgästernas sida och förhandlar med fastighetsägare och förvaltare. Om du generaliserar, vad efterfrågas mer och mer från hyresgästernas sida?


– Det korta svaret är flexibilitet. Hyresgäster strävar efter mer flexibilitet både när det kommer till utformning av lokalen och när det gäller avtalstider samt lokalens storlek. Det finns ett ökat behov av att kunna ställa om lokalen för att möta de förändringar verksamheten ställs inför. Detta ställer såklart högre krav på tekniken i fastigheten men även på utformningen av lokalen. Omvärlden snurrar allt fortare runt omkring oss och det finns en tydlig vilja att teckna kortare hyresavtal just för att man har svårt för att överskåda det egna behovet över tid.
Artikelbild

– Detta är även anledningen till att man önskar ökad flexibilitet kopplat till den förhyrda lokalens storlek. Man vill helt enkelt kunna växa och krympa verksamheten på ett smidigare sätt än idag. Kopplar man detta mot större trender i vår omvärld är det tydligt att många hyresgäster snarare vill köpa en tjänst istället för att hyra ett visst antal kvadratmeter i ett visst antal år. Som hyresgäst vill man ha en tjänst som tillgodoser verksamhetens behov både idag och imorgon och självklart kommer dessa behov att förändras över tid.

– Samtidigt är det flertalet fastighetsägare som idag vill utnyttja marknadsläget och strävar mot att teckna allt längre avtal. Diskrepansen mellan hyresgäster och fastighets­ägare blir därför allt större.

Vilka områden i Göteborg ser du som de mest intressanta framtidsområdena?


– Det finns otroligt många spännande utvecklingsprojekt just nu i Göteborg. Jag hoppas innerligt att utvecklingen av centralenområdet blir verklighet. Även sträckan från Stenpiren till Masthuggskajen samt området längs Mölndalsån från Valhalla-IP till Nya Ullevi är mycket spännande. Men om det finns ett område som jag helst av allt hoppas utvecklas i framtiden så är det Heden.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration