"Stora företag söker stabilitet"

Det råder fortfarande en stor efterfrågan på lokaler – dock skiljer sig önskemålen mellan små och större företag. Här berättar Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi om läget på lokalmarknaden i Stockholm just nu.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-09-26 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Hur beskriver du efterfrågan på Stockholmsmarknaden i dagsläget?


– Efterfrågan på lokaler är fortsatt stor, särskilt för moderna kontorslokaler i city och industri- och lagerlokaler i bra lägen.

Vad är hyresgäster som letar ny lokal ute efter?


– Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter yteffektiva lokaler i områden med bra kollektivtrafik. Däremot råder en skillnad i vilken typ av lokaler som efterfrågas mellan olika företag. Små företag och egenföretagare efterfrågar flexibla kontorslokaler och vill gärna verka i en miljö där de kan integrera med andra. Bland denna målgrupp har intresset för coworking/kontorshotell ökat kraftigt, en trend som går hand i hand med övriga samhället där delningsekonomin ökar allt mer.

– För stora företag ser däremot lokalbehovet annorlunda ut. Bristen på kontorslokaler har medfört att stora företag söker stabilitet och tecknar allt längre hyresavtal för att säkra framtida lokalbehov.

Hur kommer hyrorna att förändras under den närmsta tiden?


– Det beror på hur ekonomin utvecklar sig. Här i Sverige kännetecknas marknaden av en viss osäkerhet och tillväxten har avtagit något medan den globala ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. Vi har inte längre samma hyrestillväxt som vi haft under de senaste åren och tror att hyresnivåerna kommer att vara relativt oförändrade under den närmsta tiden.

Vilka områden ökar/minskar i popularitet? Varför?


– Områden som berörs av tunnelbaneutbyggnaden kommer sannolikt öka i popularitet. Det händer mycket inom västra CBD som tidigare kännetecknades av stora trafikbarriärer och oattraktiva stadsmiljöer, vilket medfört en lägre hyresnivå än i dess östra delar. Men området är under utveckling och för cirka ett år sedan invigdes Citybanan. I takt med att ny infrastruktur tas i bruk och ökad nyproduktion kommer attraktiviteten öka ytterligare.

– Det händer mycket även mitt i city, Hagastaden, Slakthusområdet/Gullmarsplan och Sickla, och efterfrågan på lokaler stiger i takt med att områdena utvecklas. Vi ser även en ökad efterfrågan för industri- och lagerlokaler i områden som berörs av Förbifart Stockholm.

Var finns det lediga lokaler?


– Vakanserna finns främst i det äldre beståndet som har ineffektiva lokaler och som är svåra att bygga om. I Kista finns en del sådana fastigheter. Sedan finns det en del vakanser i stora solitära kontorsbyggnader i ytterområdena.

– Det finns även lokaler för uthyrning i bland annat Solna, Sundbyberg, Sickla och Hammarby sjöstad, men då avser det nyproduktion och en fördröjning innan lokalerna är färdigställda.
ArtikelbildDela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration