"Svårt att hitta ytor"

Vakansgraden i centrala Göteborg är den lägsta någon­sin – enligt Savills mätning 2,75 procent. Framför allt är det en stor brist på större lokaler i centrala Göteborg. Adam Wilson på Savills ger här sin syn på marknaden i staden.

Skriven av Adam Wilson 2018-08-22 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Många företag har svårt att hitta ytor, både på centrala adresser och utanför city, och kan därför inte expandera i den takt de vill. Det råder också brist på större vakanser över 3 000 kvadratmeter centralt, och vi får allt fler förfrågningar från företag som sitter i avtal och vill flytta men som inte riktigt vågar ta beslutet.

De möjligheter som finns för dessa företag ligger inte tillräckligt centralt i förhållande till var de sitter i dag. Företagen avvaktar då hellre till att andra alternativ dyker upp. En annan anledning till att man avvaktar är att företagen är oroliga för att personalen ska lämna för en konkurrent om de flyttar från det läge man sitter på i dag.

Trenden är tydlig, då det råder högkonjunktur är rätt kompetens svårt att få tag på och en avgörande faktor som arbetsgivarna behöver värna om. Därför blir adressen där företagen placerar sig än viktigare.

Väntar med spänning


Vi väntar därför med spänning på de nybyggda ytor som kommer att komma ut på marknaden om cirka två till tre år, där det fortfarande finns möjlighet till att teckna sig för lokaler över 3 000 kvadratmeter.

Med lite längre framförhållning kommer det dock att erbjudas lite större ytor för inflyttning från 2019. Vi har genom egen noggrann analys identifierat ett par alternativ, men då efterfrågan är stor är det viktigt att starta processen redan nu.

Förståelse och acceptans


Ett antal coworking-aktörer har nu hunnit etablera sig och arbetar för fullt med att hitta hyresgäster till sina lokaler. Vi ser en stor skillnad i förståelse och acceptans mellan marknaden i Stockholm och Göteborg.

I Stockholm har tjänsten funnits längre och företagen använder sig av denna tjänst i större utsträckning, medan många av göteborgarna fortfarande har svårt att förstå det verkliga värdet av tjänsten. Vi ser en långsam förändring i Göteborg men anser att det är av stor betydelse att dessa så kallade coworking-spaces etablerar sig i rätt områden.

Från de lokalsökande företagen ser vi en ökad medvetenhet och kunskap rörande kommande byggnationer och infrastrukturprojekt och det kan innebära att fler avvaktar tills de nya ytorna och områdena är klara för inflyttning.

Vid val av ny lokal ser fler om sina behov rörande tillgänglighet med cykel, bil och kollektivtrafik samt vilken service som erbjuds i fastigheten och närområdet. De flesta företagen utgår från personalens syn på läge utifrån var personalen bor samt vilka lägen som man i dag anser är mest attraktiva.

Hyrorna kryper uppåt


Avslutningsvis ser vi att hyrorna har börjat krypa uppåt och att flera fastighetsägare har anpassat hyresnivåerna till den rådande vakansgraden. Tidigare fanns det en gräns på topphyror runt 3 500 kronor per kvadratmeter och år, medan vi nu ser flera avtal tecknas närmare 4 000 kronor per kvadratmeter och år.

ArtikelbildDela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration