Förändring ger bättre arbetsplatser enligt svenskarna

En fjärdedel av svenskarna tycker att deras arbetsplats har förändrats väldigt mycket eller helt och hållet bara under det senaste året. Det finns också en positiv koppling mellan förändring på arbetsplatsen och medarbetarnas engagemang i arbetet.

Skriven av Redaktionen 2018-05-02 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

– Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt, vilket kräver ett modigt ledarskap som vågar utmana rådande uppfattningar och affärsidéer. Som chef är det viktigt att föregå med gott exempel och visa på hur medarbetarnas engagemang och förmågor bidrar till att utveckla företaget, säger Marianne Hagen, vd för ManpowerGroups kompetens- och karriärsutvecklingsbolag Right Management AB.

En fjärdedel, 24 procent, upplever att deras arbetsplatser förändrats väldigt mycket eller genomgått helt omvälvande förändringar under senaste året. Undersökningen visar också på ett samband mellan att arbetsplatsen har genomgått en stor förändring och att känna ett starkt engagemang för sitt arbete. Dessutom upplever medarbetarna att nya idéer och perspektiv uppskattas i högre utsträckning på förändrande arbetsplatser.

– Förändring på arbetsplatsen kan leda till ökat engagemang, om medarbetarna känner sig trygga och delaktiga. Att bygga starka team med god samarbetsvilja och visa på hur förändring bidrar till att utveckla medarbetarna är två nyckelfaktorer för framgångsrikt ledarskap på den digitaliserade arbetsmarknaden, säger Marianne Hagen.

Finansbranschen, fastighetsverksamhet och IT- och telekombranschen är de branscher där flest upplever att arbetsplatsen har förändrats väldigt mycket eller helt och hållet under det senaste året. Minst förändring har skett i byggbranschen, där bara en av tio, 9 procent, upplever att deras arbetsplats förändrats stort under det senaste året.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration