"Mycket går Borås väg just nu!"

Daniel Göök, näringslivsutvecklare på Borås stad, om läget i staden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-11 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Daniel Göök.
Bild: Borås stad


Vad efterfrågas mest i Borås just nu?


– Vi har ett fortsatt högt tryck på industrimark för lager och logistik i främst Viared västra, men även i andra delar av Borås. Det efterfrågas även mer mark för bostadsbyggande och planavdelningen jobbar för högtryck att slutföra fler detaljplaner i olika delar av kommunen som medger detta.

Hur tror du att Borås kommer att utvecklas under året?


– Vi ser en fortsatt mycket positiv trend där Borås fortsätter att växa. I början av året var vi 111 026 boråsare och totalt ökade befolkningen med 1 146 personer under 2017. Om vi kan hålla uppe byggtakten och erbjuda olika typer av bostadsformer för fler människor så ser 2018 riktigt ljust ut.

– Flera av de etableringar och projekt som nu är på gång kommer också att bidra till att höja attraktionskraften för Borås och det bådar gott för framtiden. Mycket går Borås väg just nu!

Berätta om något spännande projekt som är på gång.


– Fastighetsutvecklarna Cernera och Järngrinden går nu vidare med Pallas Tower mitt i Borås. Med sina 33 våningar och cirka 130 bostäder blir det en profilbyggnad för hela Borås. Det nya kongresshuset som ska tas i bruk i höst blir ett spännande tillskott i staden. I den 9 000 kvadratmeter stora byggnaden blir det totalt 23 flexibla möteslokaler. Den stora mötessalen har cirka 1 000 platser och kan delas upp i fem mindre salar. Det har redan bokats in några stora nationella konferenser och vi hoppas såklart på fler.

Vad saknas i staden?


– Vi behöver bland annat fler hotell som kan ta emot alla de som kommer att ha en besöksanledning till Borås i framtiden. Vi måste även skapa bra förutsättningar för mer bostadsbyggande och ökade möjligheter för näringslivet att investera och utveckla sina verksamheter.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration