Så många är missnöjda med sin lön

En undersökning från Visma genomförd av Sifo visar att fler kvinnor än män är missnöjda med sin lön - så stora är skillnaderna.

Skriven av Redaktionen 2017-12-06 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Tre av tio löntagare är missnöjda med sin lön. Bland kvinnorna är siffran högre, 35 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor är inte nöjda.

– Rättvis kompensation för utfört arbete är en viktig fråga. En förklaring till att kvinnor är mer missnöjda kan vara osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, men också att lönerna i kvinnodominerade yrken generellt sett är lägre, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

En majoritet av löntagarna är dock nöjda med sin lön, 67 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Motsvarande siffra är 73 procent bland männen respektive 60 procent bland kvinnorna. Men betydligt fler kvinnor är mycket missnöjda med lönekuvertet, det anger elva procent av kvinnorna jämfört med endast fyra procent av männen.

– Ny statistik från SCB och LO visar att kvinnors löner har ökat mer än mäns de senaste åren. Det kan vara en effekt av arbetet med lönekartläggningar. Från och med 1 januari 2017 omfattas alla arbetsgivare av kravet på en årlig lönekartläggning, säger Sofia Gerstenfeld.

Om undersökningen

Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under juni 2017 med 1 011 respondenter, enbart förvärvsarbetande och i åldrarna 20-65 år.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration