Introverta och extroverta personlighetstyper på arbetsplatsen

På varje arbetsplats finns det en rad olika personlighetstyper. Från den som alltid är glad, social och kan prata oavbrutet till de som är mer tillbakadragna och helst inte tar så stor plats. Så hur interagerar du enklast med dina kollegor beroende på om de har inåt- eller utåtvända personligheter? Och hur motiverar du dina anställda bäst beroende på deras personlighet?

Skriven av Redaktionen 2017-09-13 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Introverta personer

Introverta eller inåtvända personer är i regel väldigt tillbakadragna. Medan extroverta får energi genom att umgås med andra människor i större grupper återhämtar sig introverta genom att vara ensamma eller i små grupper.

Människor som är introverta arbetar i regel bäst när de har ett eget kontor eller avskilt utrymme där de får vara ifred. Dock är inte detta möjligt på alla arbetsplatser och då kan det istället vara bra att erbjuda anställda att arbeta deltid hemifrån eller att ha flexibla arbetstider så att de som vill kan vara på kontoret när det är mindre folk där.

Firmafester, kick-offer, seminarier och liknande är i regel väldigt sociala evenemang som introverta personer kan ha svårt för. Något att ha i åtanke kan vara att ha aktiviteter som lämpar sig för små grupper, innehåller mycket tankeverksamhet, låter deltagarna använda specifika kunskaper, inte sätter dem i händelsernas centrum eller tvingar dem att göra något de inte är bekväma med.

Det finns flera bra sätt att motivera introverta personer. De har ofta djupa kunskaper inom flera olika ämnen som de brinner för, och kan ge insiktsfull information om dessa vid förfrågan.

Bästa sätten att fråga dem inom olika ämnen är att stämma av det individuellt med dem. Det är också bra att redan i förväg informera om vad som ska stämmas av så att de hinner förbereda sig. Ställ gärna frågor skriftligt så de kan lägga mer tid på att efterforska och förbereda sina svar ordentligt istället för att ringa upp och be dem svara direkt.

Det finns många sätt att motivera introverta personer. I regel gillar de inte att stå i centrum eller tänka på stående fot. Ska du ge kritik och uppmuntran så kan det vara bra att göra det utan att någon annan är närvarande. Att ge mer ansvar kan också vara bra, och samtidigt se till att de får avskildhet och utrymme för att kunna koncentrera sig på jobbet. Ge tydliga deadlines och tidsuppskattningar och kommunicera tydligt arbetsuppgifterna som ska göras.

Extroverta personer

Människor som är extroverta, eller utåtvända, får sin energi från att umgås med andra människor i sociala sammanhang. De gillar gruppaktiviteter och variation.

Extroverta personer trivs bra i öppna kontorslandskap, där de enkelt kan interagera med och få energi från andra. De trivs i stora grupper tillsammans med andra människor. Har ett företag inte möjlighet att erbjuda detta så kan delade kontor, inga stängda dörrar och avstämningar varje dag eller vecka vara bra lösningar.

Folk som är utåtvända gillar att delta. De vill vara en del av ett team som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. De fungerar bra för aktiviteter som är menade för att stärka sammanhållningen och firmafester. De gillar aktiviteter som innebär stora grupper människor. Att få engagera och underhålla andra människor. Umgås med andra anställda och vara i händelsernas centrum.

För att motivera extroverta personer är det bra med många mötet där nya koncept och idéer brainstormas fram tillsammans, gärna med flera olika avdelningar inom företaget. Be dem ofta berätta hur det går med deras arbete, fråga efter deras åsikt och om förslag på förbättringar.

Extroverta människor drivs av att kommunicera med andra och i miljöer med mycket energi. Det kan vara bra för dem att planera eller föreslå gemensamma aktiviteter. Ge dem belöningar för arbetsuppgifter så fort de är utförda, tillkännage och beröm deras arbetsinsatser och sätt upp mål både för gruppen och individen.

Introverta och extroverta personer på samma arbetsplats

Även fast det kan vara omöjligt att göra alla nöjda kan det åtminstone vara bra att försöka tillgodose de behov som både intro- och extroverta personer har på en arbetsplats. På arbetsplatser med öppet kontorslandskap, försök erbjuda utrymmen där anställda som känner sig utbrända av för mycket interaktion kan återhämta sig. Har kontoret istället små isolerade kontor kan det vara bra att uppmuntra till möten och avstämningar för att skapa en bra atmosfär.

Att försöka få både extroverta och introverta att samarbeta i grupp kan vara svårt. Medan extroverta gillar att diskutera och brainstorma föredrar introverta att själva eller i mycket små grupper komma fram till lösningar.

För att skapa en så bra miljö som möjligt kan det vara bra att informera alla om möten och vad som ska diskuteras på förhand, så de kan förbereda sig. Det kan också vara bra att ha ett tydligt schema över allt som ska avhandlas. Detta gör att introverta kan känna att det finns en bra övergripande struktur samtidigt som de extroverta får den sociala interaktion de behöver.

Bästa sättet att motivera en stor grupp olika människor är att försöka tillgodose deras individuella behov så mycket som möjligt. Varje person bör ha en egen motivation till varför de ska bidra till arbetet. För att uppnå detta kan det vara bra att blanda kommunikationssätt som fungerar för både utåt- och inåtvända. Ha individuella avstämningar och en stort veckomöte med hela gruppen.

Både inåt- och utåtvända personer har styrkor som kan komma till bra användning på en arbetsplats. Utåtvända har engagemang och passion som fungerar bra när de ska interagera med befintliga och potentiella kunder. Introverta har i regel spetskunskaper inom flera olika ämnen som kan driva företaget framåt.

Är du själv introvert eller extrovert?

Som med så mycket annat finns ett brett spektra över hur pass introvert eller extrovert en person är. Miljön och vilka som är närvarande kan också spela stor roll huruvida en person väljer att ta stor eller liten plats i gruppen.

Det finns en enkelt test från boken "Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking" av Susan Cain för att se vart du själv står. Svara ja eller nej på frågorna nedan, välj det svar som stämmer in på dig i flest situationer.

1. Du föredrar individuella samtal istället för gruppaktiviteter.
2. Du uttrycker dig helst skriftligt.
3. Du gillar att vara för dig själv.
4. Du ogillar kallprat, men kan prata ingående inom ämnen du är intresserad av.
5. Du föredrar arbete som du kan koncentrera dig intensivt på med få avbrott.
6. Du vill helst inte visa eller diskutera ditt arbete innan det är färdigt.
7. Du arbetar bättre ensam än i grupp.
8. Du brukar tänka innan du talar.
9. Du känner dig utmattad efter sociala interaktioner, även om du har haft trevligt.
10. Du föredrar en helg med absolut ingenting inplanerat framför en med massa olika aktiviteter.

Ju fler gånger du svarade ja på frågorna ovan, desto mer introvert är du förmodligen.

Med hjälp av denna artikeln kommer du förhoppningsvis kunna förstå och kommunicera enklare med dina kollegor oavsett om de eller du är introverta eller extroverta. Har du anställda kan detta också vara ett bra sätt att veta hur du kan motivera din personal beroende på deras personlighetstyp.


Källor:

http://blog.lawdepot.com/office-personalities-introverts-and-extroverts-in-the-workplace/

http://www.businessnewsdaily.com/2320-introvert-extrovert-quiz.html


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration