NCC köper in sig i Gårdaprojekt

NCC blir i och med köpet delaktiga i utvecklingen av fastigheten i Gårda som bland annat består av den så kallade ”Canon-skrapan”.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-09-10 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Planerad byggstart i Gårda är första kvartalet 2018.
Bild: NCC


Projektet omfattar en befintlig byggnad om cirka 16 000 kvadratmeter och en tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter. Målsättningen är att projektet ska bli en tydlig entré till området med en 25 våningar hög kontorsbyggnad som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden.

Affären i Gårda genomförs som en bolagsaffär där parterna har avtalat om att NCC förvärvar 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Platzer i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det underliggande fastighetsvärdet är om cirka 300 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om cirka 45 miljoner kronor vid färdigställandet.

Parterna har vidare avtalat om att Platzer återköper NCC:s 50-procentiga andel när fastigheten är färdigutvecklad. Planerad byggstart är första kvartalet 2018 med ett beräknat färdigställande under fjärde kvartalet 2020. Affären förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft.

– Denna affär är ett bra exempel på hur vi vill öka takten i vår projektutveckling och tillsammans med Platzer kommer vi att driva och utveckla ett attraktivt projekt i Gårda, säger Carola Lavén, affärsområdeschef på NCC Property Development.

Affären innebär dessutom att NCC kommer att sälja sitt kommande projekt i Mölndals innerstad till Platzer.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration