"Vi har skapat precis det vi ville"

I sitt nya huvudkontor önskade Anticimex bland annat ökad lokaleffektivitet, bättre tillgänglighet och större samverkan. På Liljeholmen hittade man vad man sökte.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-08-30 | Flytt

Dela på linkedIn

Artikelbild

Totalt är de 140 personer som arbetar på Anticimex 2 300 kvadratmeter stora kontor.
Bild: Jason Strong


Anticimex genomgår just nu en förändringsresa där de enligt Annika Sundin, internkommunikationsansvarig, vill förflytta sitt varumärke från något av en institution till ett modernt, pulserande och dynamiskt sälj- och serviceföretag.

– Vi behövde ett kontor som stödjer oss i resan mot att bli det företag som vi önskar, där vi alla arbetar som ett team, säger Annika Sundin.
Artikelbild

Annika Sundin.
Bild: Anticimex


Lokalsökningsprocessen inleddes tidigt 2014 då Robin Ljungström började på Anticimex och genomförde en upphandling av en extern projektledare för lokalförsäljning och lokalsökning. Letandet pågick sedan i 1,5 år och leddes av Robin Ljungström, medan Annika Sundin ledde förändringsprocessen.

Robin Ljungström menar att de tidigare lokalerna inte var ändamålsenliga för Anticimex verksamhet – huset var fördelat på fyra olika våningsplan och i stort sett alla satt i egna rum.

– Det gav ingen samhörighet eller dialog. Vi hade även flyttat ihop med vårt systerbolag Anticimex Försäkringar och det var väldigt trångt. Lokalerna var dessutom Q-märkta vilket försvårade ombyggnation, säger Robin Ljungström.
Artikelbild

Robin Ljungström.
Bild: Anticimex


Ytterligare en drivkraft till flytt var att man ägde fastigheten som man satt i, något som inte låg i linje med ägarnas framtida intressen.

Använde ni någon extern konsult vid lokalletandet?


– Tenant & Partner hjälpte oss under hela processen med lokalförsäljning, lokalletning, avtalstecknande, stöd mot bygget och inköp av inredning. PS Arkitektur tog fram koncept och inredning, säger Robin Ljungström.

Vilka aspekter var viktigast i kravspecifikationen?


– Vi drev projektet utifrån fem aspekter; ökad lokaleffektivitet, ökad samverkan, bättre tillgänglighet, representativa lokaler och att vi ville skapa ett "internationellt" huvudkontor, säger Robin Ljungström.

Hur viktig var hyran?


– Inte helt avgörande, men självklart en viktig parameter för att få till en kalkyl som Anticimex kunde bära både på kort och lång sikt.

Till en början var man ute efter en placering innanför tullarna med bra kommunikationer och i ett plan. Man insåg dock ganska snabbt att ett kontor innanför tullarna, som levde upp till alla andra önskemål, inte innebar en hyra som rimmade med det man kunde tänka sig. Därför inleddes sökandet utanför tullarna, och det genomfördes bland annat en undersökning för att identifiera var de 140 medarbetarna bor, och hur de reser. Den nya lokalen hittade Anticimex till slut i Liljeholmen/Marievik och inflyttning i det 2 300 kvadratmeter stora kontoret skedde i juli 2016.

Hur har ni tänkt interiört?


– Aktivitetsbaserat helt och fullt för att få en dynamisk miljö, en rörlighet och en pågående dialog tack vare att man byter plats och sitter bredvid olika personer, säger Annika Sundin.
Artikelbild

Målsättningen med det nya kontoret var bland annat att öka samverkan mellan medarbetarna.
Bild: Jason Strong


Alla medarbetare ges möjlighet att själva välja arbetsplats utifrån de behov som finns just där och då – till exempel koncentrationsarbete, möte, tid för reflektion eller kreativa diskussioner.

– Vi har också platser för att dela förtroligheter, koppla av en stund i eller ha kul med lek och spel. Vi brukar säga att ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att du helt enkelt arbetar där hjärnan är och inte där skrivbordet står, säger Annika Sundin.

Vad hoppades ni att flytten skulle leda till?


– Vi hoppades att vårt huvudkontor skulle bli en inspirerande plats som vi skulle vilja vara på, en plats som vi kände stolthet inför och som känns "vi". Det skulle kännas hemma för oss medarbetare, men självklart även för våra kollegor ute i landet då de hälsar på. Detsamma gäller alla externa besökare. Vi kan med stolthet säga att vi från dag ett kände att vi har skapat precis det som vi ville, säger Annika Sundin.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration