Företagen bryr sig mer om medarbetarna än tidigare

Företag fäster allt större vikt vid medarbetarnas behov, visar en ny rapport. Medarbetarnas välbefinnande är viktigt vid lokalval, både när det gäller insida och läge.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-03-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Det är CBRE som har tagit fram rapporten ­European Occupier Survey för femte året i rad. De skickar ut en enkät till beslutsfattare i fastighetsfrågor på internationella företag över hela världen och syftet är att undersöka synen på mål och utmaningar. Deltagarna i undersökningen kommer från en rad ­olika branscher och de flesta håller till i Västeuropa ­eller Nordamerika.

Årets undersökning visar att medarbetarnas behov har blivit viktigare än tidigare. I början av konjunkturnedgången var det istället kostnader som stod i fokus, vilket enligt CBRE kunde skapa avstånd mellan före­tagen och deras medarbetare.

– Utifrån min erfarenhet har fokuset på medarbetarna ökat även i Sverige. Bolagen konkurrerar mer om medarbetare i dag än tidigare, säger Helén Silverstolpe, director för Global Corporate Service på CBRE i Sverige.
Artikelbild

Hitta rätt kompetens


En tredjedel av de svarande i undersökningen säger att en viktig utmaning är bristen på medarbetare med rätt kompetens. Därför är en viktig faktor i beslutsfattandet om var företagen ska förlägga sin verksamhet just medarbetarna och tillgången till kompetent personal. 46 procent uppgav att detta var avgörande. 30 procent hävdade istället att personalkostnaderna var viktigast. Båda dessa kategorier har ökat med tio procentenheter sedan i fjol.

Företag söker sig också i större utsträckning till lägen med ett stort utbud av service och bra kommunikationsmöjlig­heter. 65 procent uppger att detta är viktigt i ­valet för att attrahera unga medarbetare.

– Det har blivit mer fokus på medarbetarna och hur de mår. Det märks extra tydligt inom vissa sektorer där medarbetarnas kompetens är en konkurrensfördel, ­säger Helén Silverstolpe.

Attrahera och behålla


67 procent uppgav att deras arbetsplatsstrategier främst styrdes av behovet av att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Jämför man med i fjol är det en ökning med 19 procentenheter. Tidigare ansågs kostnadsbesparingar vara det viktigaste, men den kategorin har minskat med 13 procentenheter sedan fjolåret. Även högre produktivitet anses i dag viktigare än kostnadsbesparingar, denna kategori har ökat från 37 till 46 procent.

– Jag kan tycka att det är positivt att man mer och mer tittar till den enskilde medarbetarens välbefinnande, även ur ett samhällsperspektiv, säger Helén Silverstolpe.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration