Erbjuden att ta över lokal - vad gäller?

FRÅGA: Min verksamhet med detaljhandel inom sport och fritidssektorn går bra. Jag har länge funderat på att skaffa ytterligare en affärslokal med ett riktigt centralt AA-läge. En god vän till mig som gått i pension har nu erbjudit mig att köpa den lokal han bedrivit sin verksamhet i under minst 20 års tid. Vad gäller?

Skriven av Björn Sahlin 2015-03-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Svar: Hyresgäster som bedriver affärsverksamhet i en lokal (kontor, butik eller annat) har rätt att överlåta hyresrätten på oförändrade villkor till någon som övertar verksamheten i lokalen, om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till överlåtelse. "På oförändrade villkor" betyder att det man avtalat om i kontraktet gäller även för den nya hyresgästen. Tillstånd av hyresvärden skall lämnas om hyresvärden ej har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.
Artikelbild

Björn Sahlin, advokat
Advokatfirman WåhlinOvanstående medför att om hyresvärden motsätter sig övertagandet måste du överta verksamheten i lokalen, det vill säga fortsätta med den nu bedrivna verksamheten för att hyresnämnden skall lämna sitt tillstånd till överlåtelsen.

Om hyresvärden anser sig ha befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse till dig och ditt företag prövas detta bland annat med utgångspunkt från om du som efterträdare kan godtas som hyresgäst.

Har den tidigare hyresgästen innehaft hyresrätten mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att hyresnämnden skall lämna tillstånd till överlåtelse, men denna regel är inget problem i ditt fall.

Överlåtes hyreskontraktet till dig utan att hyresvärden kontaktats i förväg kan hyresavtalet vara förverkat och du kan komma att sägas upp till avflyttning.

När ni bestämt er för att en överlåtelse är intressant, kontakta gemensamt hyresvärden och begär tillstånd till överlåtelsen. Ges inte sådant tillstånd, kontakta en sakkunnig jurist för att utröna bland annat om ditt övertagande av eventuell verksamhet överensstämmer med lagens bestämmelser.

Det kan tilläggas att det i sammanhanget är vanligt att en hyresvärd som får en förfrågan om överlåtelse tar tillfället i akt att förhandla om hyreskontraktet med den nya hyresgästen. Hyresvärden strävar då självklart efter att förbättra sin situation genom hyresvillkoren.

Björn Sahlin, advokat Advokatfirman Wåhlin


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration