Egenskaper som tyder på hög intelligens

Flera vetenskapliga studier visar egenskaperna och kännetecknen som tyder på hög intelligens.

Skriven av Erika Johansson 2017-05-03 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Längd

Baserat på omfattande data från England och USA har Princeton University dokumenterat sambandet mellan människors längd och IQ. Undersökningen fastställde även att långa barn från tre års ålder, innan utbildningspåverkan, presterar bättre i kognitiva test.

Rökning

En israelisk undersökning från 2010 visar ett direkt samband mellan rökning och intelligens. Med en definition av minst en cigarett om dagen var rökarnas genomsnittliga IQ på 94. Medan icke-rökarnas genomsnittliga IQ var 101. Men slutsatsen kan bara appliceras på män – då de 20 000 deltagarna bara innefattade män mellan 18–20 år.

Sällskapsdjur

En undersökning från Carroll University från 2014 visade att deltagarna som föredrog katter framför hundar hade högre IQ än de som föredrog hundar. Forskningsledaren Denise Guastello fastställer också att hundägare vanligtvis är mer utåtriktade och sociala, medan kattägare är mer introverta och känsliga.

Musiklektioner

Forskare vid Rotman Research Institute i Toronto genomförde en undersökning gällande sambandet mellan musikundervisning och språklig intelligens. Deltagarna var barn mellan fyra och sex år som under en månad fick musiklektioner. Resultatet visade att 90 procent av barnen utvecklade en markant förbättring av den språkliga intelligensen.

Syskonskaran

Universiteten i Leipzig och Mainz har med omfattande data från USA, England och Tyskland konstaterat att det förstfödda barnet har mätbart högre IQ än nästkommande barn.

Höger- eller vänsterhänt

Forskare från University of British Columbia i Kanada har konstaterat att vänsterhänta män har en mer utvecklad förmåga att tänka abstrakt och kreativt - vilket pekar på högt intellekt. Däremot kunde inget liknande samband hittas hos kvinnor.

Källa: Illvet.se


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration