Metoden som löser mobbing opartiskt

En norsk metod använder oberoende utredare för att lösa mobbing i arbetslivet. Metoden kan liknas vid en polisutredning och syftet är att lösa problemet när ord står mot ord. Faluns kommun har anpassat metoden till svenska förhållanden.

Skriven av Erika Johansson 2017-04-12 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Utredningen bygger på en handlingsplan mot kränkande särbehandling och upprätthållning av lika rättigheter. Vid en anmälan avgör HR-chefen om en utredning ska genomföras, detta utifrån föreskriften om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

– Om man anklagar någon måste man också stå för det. Den anklagade måste få en chans att försvara sig och därför är det inte tillåtet med anonyma anklagelser, säger Richard Mårtensson, HR-chef i Faluns kommun, till Prevent.se.

Från HR-chefen övergår sedan anmälan till en utredare som företagshälsovården bestämt. Detta för att utredningen ska vara så oberoende av arbetsgivaren som möjligt. Det är viktigt att medarbetarna har tilltro till metoden och upplever den som rättvis, hävdar Richard Mårtensson.

– Det är vanligt att människor inte kommer överens i ett arbetslag utan att det handlar om mobbing. Det kan vara två jämbördiga parter som beter sig lika illa mot varandra. Då behövs en konfliktlösning, säger han.

Utredaren avgör om det rör sig om kränkande särbehandling eller organisatoriska brister. Utifrån utredarens slutsatser beslutar arbetsgivaren vilka åtgärder som ska vidtas.

– Målet är att parterna ska enas och att ingen ska behöva byta arbete, avslutar Richard Mårtensson.

Källa: Prevent.se


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration