Beslut möjliggör byggande i Sala backe

Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter har lämnat in en begäran om att få avstycka delar av Skomarkarparken, Brantingstorg och Brantingskolans skolgård för att bygga bostäder.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-03-30 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Erik Pelling.
Bild: Uppsala kommun


För att det ska gå har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om ett nytt planbesked för området. Det innebär att man kan börja ta fram en detaljplan.

I sin helhet omfattar beslutet 12 500 kvadratmeter för bostäder. De nya husen ska i gatuplan längs Hjalmar Brantingsgatan och Årstagatan rymma lokaler för handel, service och andra verksamheter.

– Sala backe är en gammal och omtyckt stadsdel. Nu vill vi stärka området och göra det mer levande med fler bostäder och möjligheter för service och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Skolgården är på 21 845 kvadratmeter och av ytan är det drygt en femtedel som föreslås göras om till bostäder, en idrottshall och lokaler för andra verksamheter.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration