Vill bli Europas främsta centrum för hållbara näringar

Green Innovation Park är en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Bakom satsningen står SLU, Sveriges lantbruks­universitet, och Akademiska Hus och målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas. Nästa år flyttar Uppsala folkhögskola in i området.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-02-14 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Målsättningen med företagsparken är att få till en plats där idéer kan växa.
Bild: Viktor Wrange Folkhögskolan Akademiska Hus


Utvecklingen på Ultuna inleddes med att SLU förtätade sin verksamhet och Akademiska Hus byggde ett helt nytt campus för dem mellan 2011 och 2014.

– Det resulterade i flera saker, dels lämnade SLU efter sig en hel del tomma lokaler som möjliggör nya verksamheter och dels kunde vi börja fundera på nästa steg i campusutvecklingen, säger Marie Löwling, fastighetschef på Akademiska Hus.

För en hållbar utveckling


Där grodde idén till Green Innovation Park, en blandning av verksamheter som på olika sätt skulle kunna stärka SLU och skapa samverkan mellan akademi och näringsliv.

– Vi såg framför oss gröna företag och innovationer som kunde bidra till en hållbar utveckling. Vi ville också få till en plats där människor möts och idéer kan växa, vilket möjliggör framgångsrika företag.

SLU efterlämnade sig cirka 70 000 kvadratmeter lokal­yta i området. Det finns dessutom möjlighet att bygga betydligt mycket mer – upp mot 100 000 kvadratmeter.

– Vårt mål är att Green Innovation Park ska vara ett av Europas främsta centrum för hållbara näringar, ­säger Marie Löwling.
Artikelbild

Anna Mård och Marie Löwling.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


I och med Uppsala folkhögskolas etablering i området förstärks utbildningssidan. Det så kallade Ekonomihuset är från 1800-talet och har fått sitt namn från att det tidigare inhyste SLU:s ekonomiinstitution som hade suttit i huset sedan år 1930-talet. Innan folkhögskolan kommer på plats ska dock Akademiska Hus genomföra en del uppdateringar. Byggnaden kommer först och främst att rustas upp.

– Det kommer också att göras en del planlösningsförändringar för att passa den nya verksamheten. I mångt och mycket handlar det om att få tillbaka den forna glansen, säger Marie Löwling.

Delar gemensamma funktioner


Huset, som omfattar 2 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta, kommer att inrymma undervisning och kontor och inflyttning är planerad till 2018.

Green Innovation Park invigdes den 21 september förra året, bland annat med öppningen av Växthuset som är Green Innovation Parks fysiska hjärta med plats för samverkan mellan aktörerna på området. Företagen hade redan tidigare under året börja flytta in i parken, bland annat sitter numera LRF Mälardalen, Växa Sverige och Uppsalas innovations- och affärsutvecklingssystem här.

– Gemensamt för många av de små och medel­stora lokalerna är att man delar gemensamma funktioner för att kunna hyra en så effektiv lokal som möjligt. Taken är också täckta av solceller, målet är att en så stor del som möjligt av områdets försörjning ska vara grön, säger Anna Mård, strategisk uthyrare på Akademiska Hus i Uppsala.

Hon berättar att utvecklingen är flexibel och att det finns möjlighet för ännu större företag att flytta in, antingen i nya eller ombyggda lokaler. Även produktionslokaler möjliggörs.

– Tanken är att vi ska få företagen att vilja stanna kvar på grund av de mervärden som Green Innovation Park ger, men även att de känner att de kan växa inom vårt bestånd, säger hon.
Artikelbild

Uppsala folkhögskola flyttar in i Ekonomihuset under 2018.
Bild: Akademiska Hus


Levande även efter arbetet


Målsättningen med företagsdelen är inte att konkurrera med övriga företagsparker i staden, utan att komplettera och möjliggöra för företag att stanna kvar i Uppsalaregionen. Det vill man göra genom att nischa sig mot de gröna näringarna.

– Vi har dels exempelvis solcellsföretag, men också företag som har nära koppling till den forskning som bedrivs på SLU och SVA, säger Anna Mård.

Förutom utbildning och näringsliv planeras det för både 200–500 bostäder – traditionella och student-/forskarbostäder – och serviceverksamheter i området då man vill levandegöra platsen även utanför arbetstid.

– Vi har också en idé om en eventuell hotell- och restaurangverksamhet, ytterligare ett komplement som vi tror skulle passa området bra, säger Marie Löwling.

För att lyfta området ytterligare hoppas Marie Löwling och Anna Mård att kommunikationerna till Ultuna kommer att förbättras – både mot centrala Uppsala och mot exempelvis Arlanda.

– Inte minst för att locka till oss internationella företag, då är kopplingarna härifrån otroligt viktiga, säger Marie Löwling.

Vad är tankarna om slutresultatet?


– Målet är att vi år 2030 ska ha 200 nya verksamheter på plats, säger Anna Mård.

– Vi jobbar hela tiden med den verklighet som vi lever i och är flexibla med vilken typ av lösningar som vi kan erbjuda. Därför vet vi inte exakt hur det kommer att se ut här om tio år, men vi har en övergripande plan dit vi strävar. Vi tror och hoppas att det här kan bidra till att stärka det kunskapsintensiva Uppsala, för utvecklingen av Uppsala och regionen är det här en viktig nyckel, säger Marie Löwling.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration