Så skapas bra stämning på jobbet

Det är svårt att undvika konflikter på arbetsplatsen. Men genom att tänka sig för och använda dessa tips går det att skapa ett bra arbetsklimat.

Skriven av Erika Johansson 2017-01-11 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Missförstånd, stress och rädsla är några av de vanligaste orsakerna till konflikter på arbetsplatsen, vilket påverkar arbetsinsatsen negativt.

Charlotte Rudenstam är författare till en rad böcker som rör trivsel på arbetsplatsen.

– Dålig stämning skylls gärna på någon annan. Ett första steg att lösa konflikten är att vara rak och uppmärksamma problemet, säger Rudenstam till Arbetsliv.

Rudenstam hävdar att konflikter, som kan gälla en person, ett ämne eller en fråga, ofta tar samma uttryck. Tystnad och missförstånd leder till antaganden och blir till sanningar.

– Hur ledningen handskas med problem skiljer arbetsplatserna åt. Relationerna på jobbet påverkar lönsamheten, men resurser satsas arbetsredskap, säger hon.

Här är några tips för att skapa ett bättre arbetsklimat:
- Berätta vad du önskar av arbetsplatsen, istället för att klaga.
- Säg ifrån om du känner dig orättvist behandlad.
- Gläds åt projektet som blev lyckat och analysera det, istället för att gräva ner dig i projektet som misslyckades.
- Uppskatta kollegors arbete och ge beröm.
- Visa att du bryr dig genom att hälsa på morgonen och lyssna en stund om någon vill prata.
- Den bästa medicinen mot stress är att ha roligt. Skoja med varandra eller spela kort på lunchrasten.

Tänkvärt:
Vi tar bättre emot ett råd, än kritik. Bättre ett förslag, än ett råd. Bättre ett önskemål, än ett förslag.

Källa:
Prevent.se


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration