Valla Berså – miljösmart och unikt

Med projektet Valla Berså i Linköping skapar Lindstén Fastigheter ett cirkelformat trähus med både bostäder och lokaler. – I dagsläget ligger Valla Berså utanför city men i framtiden kommer det att vara en del av innerstaden, säger Eva Lindstén, vd för Lindstén Fastigheter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-20 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Valla Berså kommer att byggas helt i trä och får en unik cirkulär form.
Bild: Winell & Jern Arkitekter/Sandra Lundin


Det hela började med en markanvisningstävling som utlystes av Linköping kommun, där uppgiften var att komma med förslag till bostadsbyggnation i en mindre del av Johannesborgsparken. Tre aktörer blev utvalda och de fick skissa på vilken typ av byggnad de ville skapa för att sedan lämna in detta som ett anonymt bidrag till juryn. Vinnare blev Lind­stén Fastigheter, som kommer att bygga hela byggnaden i korslimmat trä. Utseendet kommer även att bli unikt då huset blir cirkelformat.

– Huset ligger granne med en kyrkogård, vilket kan vara lite känsligt. Vår byggnad sluter sig därför helt inåt, det finns exempelvis inga balkonger utåt utan livet kommer att ske inåt i form av loftgångar, balkonger och en gemensam gård, säger Eva Lindstén.

Markarbetena inleddes i mars i år. Leveransen av trä kommer från Martinsons i Skellefteå och träblocken började komma på plats i början av november. Byggnaden kommer att innehålla totalt 69 lägenheter fördelat på 25 ettor, 27 tvåor och 17 treor.

– En förutsättning från kommunens sida var att det skulle vara fokus på just mindre lägenheter, något som vi känner att vi har lyckats med, säger Eva Lindstén.

En annan förutsättning från kommunens sida var att det skulle finnas lokaler i bottenplan av huset.
Artikelbild

Eva Lindstén.
Bild: Lindstan Fastigheter


– Kommunen ser det här området som en förlängning av staden. I dagsläget ligger det precis utanför city, men i framtiden kommer det att vara en del av en utvidgad innerstad, säger Eva Lindstén, och fortsätter:

– Därför vill man ha lokaler i bottenplan, för att få mer liv och rörelse i området.

Handel och restaurang


En av lokalerna ligger med riktning mot parken och är cirka 130 kvadratmeter stor. Här önskar Lindstén Fastigheter exempelvis café- eller restaurangverksamhet. Det finns också en lokal på 135 kvadratmeter, som även skulle kunna delas upp i två.

– Dessa två ligger i riktning mot Malmslättsvägen så här kan vi tänka oss någon typ av handel eller kanske något mindre kontor.

Lindsténs förvaltar i övrigt fastigheter i city och arbetar aktivt med miljöfrågan, framför allt med energieffektivisering. Det tänket har de även tagit med sig till utvecklingen av Valla Berså.

– Skillnaden här är att vi får börja helt från början och därför kan maximera vårt miljötänk och vara så snåla som möjligt, säger Eva Lindstén.

Innan byggnationen inleddes borrades hål i marken för att man senare ska kunna använda sig av geoenergi. Genom geoenergin kan luften i huset värmas på vintern, men också kylas på sommaren då temperaturen är lägre nere i marken än i luften. Dessutom kommer det att installeras solceller på taket och man har även tänkt till kring materialval. Eva Lindstén hoppas att miljötänket ska följa med till de framtida hyresgästerna.

– Det kommer att finnas ett parkeringsgarage under huset, men vi har också ett samarbete med Sunfleet och erbjuder hyresgästerna en bilpool där anslutningsavgiften ingår i hyran, säger hon.
Artikelbild

I bottenplan finns möjlighet till kommersiell verksamhet. Mot parken ser Lindstén Fastigheter gärna någon typ av café eller restaurang.
Bild: Winell & Jern Arkitekter/Sandra Lundin


Bra kommunikationer


Det kommer dessutom att finnas en elcykelpool och Eva Lindstén vill även betona att bostäderna ligger bra till för kollektivtrafik vid Malmslättsvägen, samt att det är nära till city vilket gör det enkelt att cykla.

– Vi hoppas att hyresgästerna kommer att tycka att det är trevligt med ett trähus med ett tydligt miljötänk och att de sedan fortsätter spara energi med sin levnadsstil, säger hon.

Inflyttning i bostäderna planeras till slutet av 2017 medan lokalhyresgästerna kommer att vara på plats för öppning under början av 2018.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration