Får jag stanna kvar i lokalen?

Den klädaffär jag bedriver går bra och jag planerar att i höst ändra om inredningen i min affär och ta in ett nytt varumärke. <br /> Under min planering för att utöka min verksamhet främst vad det gäller anställningar får jag en uppsägning från fastighetsägaren. <br /> I uppsägningen står att den 31 oktober är avflyttningsdag, drygt nio månader efter jag erhöll uppsägningen. Dessutom står att jag skall vända mig till hyresnämnden inom två månader om jag vill ha ersättning. Som anledning till uppsägningen anges att hyresvärden skall disponera lokalen för eget bruk. <br /> Vad gäller? <br /> Kan jag stanna kvar i lokalen? Jag har väl besittningsskydd? <br /> Om jag inte kan stanna kvar får jag väl ersättning?

Skriven av Björn Sahlin 2016-01-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Besittningsskydd för lokaler är endast av ekonomisk art. Detta innebär att erhåller man en giltig uppsägningshandling måste man flytta och lämna lokalen.

Det finns ett antal orsaker eller grunder som gör att besittningsskyddet bryts. Föreligger en sådan besittningsbrytande uppsägningsgrund är man som hyresgäst inte berättigad till ekonomisk ersättning.


Besittningsbrytande grunder


Att avgöra om uppsägningsgrunden är besittningsbrytande är ofta svårt. Därför skall man som hyresgäst alltid följa uppmaningen i uppsägningshandlingen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för jämkning. Gör man som hyresgäst inte det förlorar man helt och hållet rätten till ersättning. Hyresnämnden kan även avgöra frågan om man som hyresgäst begär anstånd med avflyttning.

Rivning och ombyggnation är några besittningsbrytande grunder. För dessa krävs att hyresvärden anvisar en annan lokal.

Skall hyresvärden använda lokalen för eget bruk kan det vara besittningsbrytande men inte alltid. Vid denna uppsägningsgrund finns inget krav på anskaffande av ersättningslokal.

Föreligger ingen besittningsbrytande uppsägningsgrund är man berättigad till ersättning för ekonomisk skada. Skadan beräknas till en årshyra om man inte som hyresgäst kan styrka att skadan eller förlusten är större än så.


Den verkliga ekonomiska skadan


De kostnader man får räkna som skada är exempelvis flyttkostnader, värdeminskning på egendom, intrång i verksamheten samt i vissa fall värdet på i lokalen nedlagda arbeten. Det är alltså den verkliga ekonomiska skadan som hyresgästen drabbas av som hyresvärden har att ersätta.

För att man som uppsagd hyresgäst skall kunna ta vara på sina rättigheter behöver man sakkunnigt biträde, då det inte bara är formaliteterna som är komplicerade.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration