"Hela näringslivet drar nytta av textilindustrin"

Anders Glemfelt, näringslivschef på Borås stad, vittnar om ett fortsatt högt tryck i staden och berättar här om hur textil­huvud­staden ska ta nästa kliv framåt. – I dag leder vi den textila teknikutvecklingen i Skandinavien. Nu vill vi också bli ledande inom e-handel.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-24 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Maria Olsson Äärlaht


Ett stort intresse för etablering, en stark framåt­anda och bra lönsamhet. För Anders Glemfelt råder ingen tvekan om att Borås befinner sig i en positiv spiral.

– Just nu är konjunkturen god och vi har mycket spännande på gång, säger han.

Bland annat lyfter han utvecklingen kring Viared, där man sedan i våras när försäljningen startade har sålt fyra tomter. Ett hus är nästan färdigställt och kommer att inhysa Ateljé Margaretha med logistikverksamhet och huvudkontor. Ett antal byggnader kommer även att förverkligas under vintern.

– Det känns väldigt bra, vi har ett stort tryck där, konstaterar Anders Glemfelt.

Förvandling av innerstaden


Projektet Borås växer är också i full gång, ett samhällsbyggnadsprojekt där innerstadens omvandling med handel, bostäder och service planeras av en rad olika aktörer – allt med slutmål 2030.

– Det är ett stort arbete med väldigt många inblandade, vi är 60–70 personer som träffas, ritar och funderar tillsammans. Det är väldigt positivt, jag tror att det är ett engagemang som inte är så vanligt i många städer, säger han.

Just det goda samarbetet och den stora mängden samhällsentreprenörer pekar han ut som något särskilt för Borås – och som en nyckel till den positiva utvecklingen.

– Vi är många som tar ansvar, även om staden är initiativ­tagare så är det många som hänger på, säger han.
Artikelbild

Anders Glemfelt.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Ska driva textilbranschen framåt


Ett annat starkt område i staden är det textila klustret vid Textile Fashion Center.

– Allt spännande som händer där skapar både stora förväntningar och stor efterfrågan på kunskap.

Borås stad kommer bland annat att leda en textil EU-sammanslutning som heter Acte, European Textile Collectivities Association. Acte drivs under de kommande tre åren tillsammans med 40 andra medlemmar runt om i Europa och syftet är att driva textilbranschen framåt.

Enligt Anders Glemfelt har det textila klustret i ­Borås en stor ­påverkan på närings­livet i stort.

– Man kan tro att det är en enskild företeelse, men inom textilindustrin ligger bland annat e-handel, logistik och faktorer som påverkar exempelvis fordonsindustrin och medicinteknik. Hela näringslivet har nytta av den teknikutveckling som sker här.

Vill bli ledande inom e-handel


Tanken är även att Textile Fashion Center i fram­tiden ska kopplas starkare till e-handeln.

– I dag leder vi den textila teknik­utvecklingen i Skandinavien. Nu vill vi också bli ledande inom e-handel, säger ­Anders Glemfelt.

För att komma framåt kring e-handeln vill man bland annat skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom området. Exempelvis vill man få in ­ämnet tidigare i skolan.

Dessutom arbetar man med att utveckla företagens möjligheter att skapa plattformar för digital handel.
Artikelbild


Bild: Maria Olsson ÄärlahtUnder Anders Glemfelts tio år på tjänsten som närings­livschef finns en rad händelser som har på­verkat staden lite extra.

– Såklart har centrums utveckling varit väldigt ­positiv, tillsammans med den kulturella satsningen på skulpturer och väggmålningar. Det gör Borås till en trevlig stad att bo, verka och leva i, säger han.

Han tror även att stadens positiva kurva beror på de industriområden som har skapats och som leder till goda möjligheter för etablering. Det finns ett stort nordiskt intresse för etablering i Borås – mycket med koppling till textil- och handelsområdet, men även inom andra genrer.

Hur ser det ut i Borås om fem år?


– Jag förväntar mig att vi fortsätter i tangentens riktning, stärker det textila klustret ytterligare och har ett kunskapscentrum för digital handel.

– Vi har också en högteknologisk verksamhet i form av Astra Zero som är en provbana för aktiv bilsäkerhet. Om fem år tror jag att vi börjar få fler företag som anknyter till banan här i Borås och på så sätt öppnar upp möjligheter för autonom trafik och olika säkerhetslösningar med textil anknytning.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration