Värdeskapande på kontoret

Tenant & Partner arbetar med lokaler, fastigheter och människor med utgångspunkt i framtida behov. Här delar Annalena Norhammar, senior partner på Tenant & Partner, med sig av fyra spaningar kring värde­skapande på kontoret.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-12 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Istock Photo


Annalena Norhammars första spaning gäller arbetsgivare och lyder; "Inspirerande arbetsgivare vinner slaget om talangerna".

– Generation Y, de som till stor del är födda på 1990-talet, stannar inte kvar på en arbetsplats för att de får en guldklocka efter 25 år eller en laptop med bra processor. De bryr sig i stället om hur det känns att jobba på arbetsplatsen, och de vill känna att de bidrar, förklarar hon.

Hon drar referenser till "The golden circle" av författaren Simon Sinek, ett tankesätt som ska hjälpa företag att förstå vikten av att veta sina drivkrafter. I mitten av cirkeln finns ett ’varför’, andra lagret är ett ’hur’ och det yttersta är ett ’vad’.

– Alla organisationer vet vad de gör, en del vet hur de gör det, men bara ett fåtal vet varför de gör som de gör, säger Annalena Norhammar.

Hon menar att företag där arbetsgivaren har en tydligt uttalad vision både lättare kan motivera sin anställda och utveckla sina produkter.

– Genom att ta avstamp i sitt varför blir det lättare att variera sitt vad. Företag med engagerade medarbetare har dessutom nästan fyra gånger högre utdelning per aktie jämfört med företag med lägre engagemang i samma bransch.
Artikelbild

Annalena Norhammar.
Bild: Maria Olsson ÄärlahtAtt vara närvarande


Spaning nummer två handlar om workfulness, att arbetsplatser som skapar en närvaro blir framgångsrika.

– Hjärnan utvecklas och mår bra av mindre stress, vi fattar bättre beslut och vi blir också lyckligare om vi klarar av att vara närvarande, säger Annalena Norhammar.

Enligt undersökningen Kleiner Perkings Internet Trends 2015 har vi under en vanlig arbetsdag i snitt öppet åtta fönster på datorn, vi kollar mailen 31 gånger per timme och hinner kika på mobilen hela 221 gånger innan dagen tagit slut.

– Att arbeta ostört och vara närvarande betyder inte alltid att det räcker att sitta hemma eller i ett eget rum, utan ofta behöver man stänga av allt runt omkring. Det har gjorts tester där företag stängt av sitt wi-fi och samlat in alla mobiler, och det har gett spännande resultat då man inser vilket stort störningsmoment mobilen har blivit och att man faktiskt kan vara nedkopplad och det ändå ’händer något’, säger Annalena Norhammar.

Hon berättar att både den psykiska ohälsan och antalet som drabbas av stressrelaterade sjukdomar ökar kraftigt. Endast åtta procent säger att deras arbete bidrar starkt till deras välbefinnande – bäst värden finns bland personer som arbetar inom lantbruk och annat utomhusarbete.

– Workfulness kan tyckas vara lite flummigt, men det handlar om skillnaden mellan att vara lyckad, alltså att du har ett CV som ser bra ut, och att vara lycklig med ditt arbete, säger Annalena Norhammar.

För att uppnå detta kan man vid byggandet av en arbetsplats ha i åtanke faktorer som till exempel koncentration och effektivitet.

– Att tro på workfulness och att investera i hälsa är inte bara rumsrent, det är fakta och forskning, säger Annalena Norhammar.

Vilka är behoven?


Hennes tredje spaning handlar om att fundera på vad man har för behov i stället för på vilken lösning man ska ha.

– Att förändra och effektivisera lokaler och arbetssätt handlar om vilka som ska arbeta där och vad de behöver. Det är helt enkelt behovsanpassade koncept och arbetsplatser, säger hon.

Enligt Annalena Norhammar kan en behovsanpassad arbetsplats betyda olika saker för olika personer.

– En lösning ska möta ett behov och stödja ett beteende. Det kanske inte fungerar med ett kontor som bara är aktivitetsbaserat eller att bara ha cellkontor. Det kan bli fel om man endast ordnar en lösning utan att fråga sig vad man egentligen behöver.

Coworking – en trend bland yngre


Hennes fjärde och sista spaning handlar om sambandet mellan utformningen av ett kontor och påverkan på dess organisation.

– Min upplevelse är att det är lättare med en mer hierarkisk organisation i ett cellkontor än ett aktivitetsbaserat kontor, som snarare bidrar till en mer platt organisation, säger hon.

Hon lyfter att det som ledare även gäller att kunna möta olika generationer i deras varierande behov. Det senaste trenden bland den yngre generationen menar hon vara coworking, där man arbetar i caféliknande miljöer som är utrustade för kontor.

– Och personer som vill sitta så letar inte efter hierarkiskt ledarskap. Det är en förändringsresa helt enkelt.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration