Många klagar på inneklimatet på jobbet

Ett dåligt inneklimat leder till huvudvärk, sjukskrivningar och ineffektivitet – och en ny rapport visar att en stor del av de anställda i Sverige är missnöjda med inomhusmiljön på jobbet. – Det är beklämmande, inte minst med tanke på vilken förhållandevis liten investering jämfört med totala lönesumman som behövs för att genomföra förbättringar, säger Mattias Fredriksson på Schneider Electric.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-06-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

MISSNÖJDA MED INOMHUSMILJÖN. Nästan hälften av de anställda i Sverige tycker att de har dålig luft på jobbet. Fyra av tio tycker att det är för varmt och lika många menar att ljudmiljön är för hög.


Nästan hälften av de anställda i Sverige tycker att de har dålig luft på jobbet. Fyra av tio tycker att det är för varmt och lika många menar att ljudmiljön är för hög. Det visar rapporten Inomhusmiljön på svenska arbetsplatser, som Schneider Electric har låtit genomföra.

Rapporten visar att 22 procent – alltså fler än var femte i undersökningen – är missnöjda eller väldigt missnöjda med inomhusmiljön på sin arbetsplats. I rapporten har man också intervjuat 100 ansvariga för inomhusmiljön på fastighetsbolag – och det visar sig att dessa inte har koll på det utbredda missnöjet. De tror att bara var tjugonde anställd är missnöjd.
Artikelbild

BÄTTRE LUFT. Mattias Fredriksson menar att ett bättre inneklimat leder till färre sjukdagar och förbättrad effektivitet – och bättre miljö.


Brister i kommunikationen


– Någonstans brister det i kommunikationen. Det handlar inte så mycket om tekniken utan om vad man gör med tekniken. Många har inte gjort några undersökningar alls när det gäller hur inomhusklimatet uppfattas, konstaterar Mattias Fredriksson, som är marknadschef på Schneiders affärområde Buildings.

De fastighetsansvariga vet heller inte vilka områden de anställda upplever som mest problematiska. Det överlägset vanligaste problemet är dålig luft, medan förvaltarna snarare tror att temperaturproblem – för kallt eller för varmt – är vanligast.

Buller- och belysningsproblem är också mycket större än förvaltarna tror.

Tappar lusten att jobba


Undersökningen visar också att de som är missnöjda med inomhusmiljön också är de som ofta har huvudvärk, känner sig ineffektiva och inte känner lust att gå till jobbet – tre av fyra anställda med "mycket dålig inomhusmiljö" känner sig ineffektiva en gång i veckan eller mer medan ­endast var femte med mycket bra inom­husmiljö upplever samma problem.
Artikelbild

– Det finns ett tydligt samband mellan sjukskrivningar och dåligt inomhusklimat på jobbet. En annan undersökning, från US Green Building Council, visar att personal i miljöcertifierade byggnader med bra inomhusklimat har mycket lägre sjukskrivningar och högre produktivitet. Besparingen i sjukdagar som det bättre inomhusklimatet i en kontorslokal leder till motsvarade 380 kronor per kvadratmeter och år. Och värdet av den förbättrade produktiviteten ligger på hela 1 550 kronor per kvadratmeter och år, säger Mattias Fredriksson.

Vid ett energieffektiviseringsprojekt gör man en översyn över de fastighetstekniska systemen, och får därmed fokus på frågan.

Ekonomiskt lönsamt


– Det är nästan alltid ekonomiskt lönsamt att energi­effektivisera och förbättra ett dåligt inomhusklimat. Vi jobbar just nu med ett energieffektiviseringsprojekt med tre skånska sjukhus, de sparar 18 miljoner kronor årligen. I denna typen av projekt moderniserar man även system för inneklimat. Det bidrar både till en lägre miljöbelastning samt bättre miljö för med­arbetarna.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration