Så klarar företaget de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö

Från den sista mars gäller nya ­regler för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska förebygga risker och ­främja en god arbetsmiljö även på det psykosociala området. Fastig­hetsföretaget Olov Lindgren i Stockholm berättar hur de för­berett sig och Prevent tipsar om hur man kan gå till­väga.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-05-02 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Fastighetsföretaget Olov Lindgren har utbildat alla skyddsombud och chefer i psykosocial arbetsmiljö. Från vänster Lars Nordenson huvudskyddsombud samt fastighetscheferna Anders Dahlquist och Hans Gineman.
Bild: Bengt Alm


Den sista mars trädde de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 i kraft. De innebär att arbetsplatserna ska kunna leverera en god psykosocial arbetsmiljö och omfattar krav i arbetet, kränkande särbehandling, arbetsbelastning, organisation, resurser och social arbetsmiljö, till exempel samspel och samarbete.

Ett företag som har förberett sig inför de nya reglerna är Olov Lindgren som äger, förvaltar och bygger fastigheter i Stockholm. De har ett 80-tal anställda. Med Prevents hjälp har de utbildat alla chefer, arbetsledare och skyddsombud i psykosocial arbetsmiljö och vad de nya reglerna innebär för dem. Sammanlagt har 17 personer hittills utbildats.

– Jag tycker vi gör ett gott försök att klara av de nya föreskrifterna, säger Anders Dahlquist, fastighetschef på Olov Lindgren.

Olov Lindgrens målsättning är att integrera de psykosociala faktorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom utbildningen får cheferna och skyddsombuden kunskapen som krävs. Att de utbildas tillsammans medför en bättre genomslagskraft i företaget.

– Det bli bra diskussioner och ökad förståelse och respekt för varandras roller i arbetsmiljöarbetet, säger Anders Dahlquist.

Avsikten är att chefer och skyddsombud tar fram ett förslag på arbetssätt som sedan behandlas av skyddskommittén och beslutas av ledningsgruppen.
Artikelbild

Prevents utbildare Sven-Åke Westerlund går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet, det villsäga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Grundläggande även för denpsykosociala arbetsmiljön.
Bild: Bengt Alm


Riskbedömas och åtgärdas


Utgångspunkten är att de nya reglerna ska in i det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Precis som med de fysiska faktorerna ska de psykosociala faktorerna undersökas, riskbedömas, åtgärdas och sedan kontrolleras för att se att åtgärderna fått effekt.

– Utgå från det du redan har, identifiera dina verktyg. Har vi en medarbetarundersökning på vår arbetsplats? Ja. Men tar vi upp kränkningar? Nej. Då måste du hitta ett verktyg och lägga till det till de övriga. De flesta företag gör något redan i dag, bygg vidare på det, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Enkla verktyg


Det finns många enkla verktyg i form av checklistor och enkäter som företagen kan komplettera sina nuvarande redskap med. Prevent har till exempel checklistor om psykosocial arbetsmiljö, om trivsel och arbetsklimat, enkäter om stress och IT-stress, boken Arbetsklimat samt en rad aktuella utbildningar.

– Många av våra produkter passar ju även mindre företag som inte har stora resurser. De är enkla, ofta gratis eller annars ganska billiga, säger Johan Mellnäs.

Han säger att många stora och medelstora företag redan är på gång, men behöver fördjupa sina kunskaper.

– En del kanske upptäcker att de har problem de inte klarar av själva. Ta hjälp om det behövs. Det finns en rad duktiga aktörer på det här området, säger Johan Mellnäs.

Prevent anordnar både introduktions- och heldagsutbildningar om de nya reglerna samt skräddarsyr interna utbildningar för företag och organisationer.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration