Röster om Sollentuna

Andreas Häglund, Valad Property Group och Frida Lampel, Vasakronan svarar på frågor om Sollentuna.

Skriven av Eddie Ekberg 2010-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Andreas Häglund, Valad Property Group


Vilka är de främsta fördelarna för företag att etablera sig i Sollentuna?


– Jag upplever kommunen som företagarvänlig och expansiv, och att det finns ett etablerat och diversifierat näringsliv, vilket i sig skapar förutsättningar för andra företag. Vidare är det geografiska läget med goda kommunikationer en viktig fördel med närhet till både Stockholm city och Arlanda.

Vilka typer av företag lockas dit?


– Det är en blandning av såväl stora som små företag från olika sektorer inom näringslivet, framför allt med betoning på små och medelstora tjänsteföretag. Inom Valads fastighetsbestånd i Sollentuna finns alltifrån advokater till VVS-specialister, och i huvudsak är dessa mindre företag. I många fall är entreprenören som driver företaget också bosatt i Sollentuna, så i grunden är en bra boendemiljö också en bidragande orsak till näringslivets utveckling i kommunen.

Hur ser framtidsutsikterna för Sollentuna ut?


– Min bedömning är att Sollentuna har goda förutsättningar att fortsätta vara en attraktiv kommun både ur boende- och företagarperspektiv, vilket i sig talar för en positiv utveckling. Den inriktning som kommunen har idag tror jag långsiktigt kommer vara gynnsam.

Vad kan förbättras för att göra Sollentuna ännu mer attraktivt?


– Det är svårt att peka ut enskilda åtgärder. Jag tror det för Sollentuna, liksom för många andra kommuner i regionen, gäller att ligga i framkant med satsningar på infrastruktur. Likaså är det viktigt att skapa goda förutsättningar för attraktiva bostadsområden och tillse att servicegraden är hög. Den nya centrumanläggningen är precis färdigställd och det finns flera olika expanderande handelsområden i kommunen. Men fundamentalt sett är det också viktigt att Sollentuna kan erbjuda god barnomsorg och utbildning för att säkerställa en bra boendemiljö och därmed ett företagsvänligt klimat.

Frida Lampel, Vasakronan


Vilka är de främsta fördelarna för företag att etablera sig i Sollentuna?


– Det geografiska läget gör till exempel Häggviks handelsområde till ett av de mer intressanta lägena för detaljhandel i Storstockholm. Läget i kombination med det totala utbudet i området skapar stor potential för en vidareutveckling av detaljhandeln. På Vasakronans mark finns byggrätter för en expansion av handel samt möjligheter för såväl kontors- som bostadsbebyggelse. Liknande möjligheter finns även på intilliggande mark i Häggvik.

Vilka typer av företag lockas dit?


– Häggvik har idag ett av landets största utbud av dagligvaror. Samtidigt finns ett regionalt köpcentrum samt ett brett utbud av volymhandelsbutiker inom hem och fritid. Detta skapar ett starkt incitament för liknande företag att etablera sig i området. I arbetet med utvecklingen av vår fastighet har vi etablerat butiker som Ica Maxi, Elgiganten, Cervera och Big Baby. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för nya etablering inom liknande och kompletterande branscher.

Hur ser framtidsutsikterna för Sollentuna ut?


– Det starka och expansiva närområde Sollentuna utgör är en bra bas för området. Vi ser en stark ökning av befolkningsunderlaget i området samt en relativt hög disponibel inkomst jämfört med riket. Utbudsmässigt attraherar dock ett handelsområde som Häggvik en betydligt större målgrupp. På längre sikt kommer Häggvik vid ett genomförande av Förbifart Stockholm utgöra en av Stockholmsregionens starkaste noder genom att förbifarten ansluter till E4 i en utbyggd Häggvik trafikplats.

Vad kan förbättras för att göra Sollentuna ännu mer attraktivt?


– Ett nära samarbete mellan fastighetsägarna i området gör att vi snabbare sätter området på kartan. Tydliga tillfarter till området, gemensam skyltning samt effektiva parkeringslösningar måste utvecklas i samarbete med kommunen


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration