Passionen för kollegorna driver Newsec framåt

På Newsec står personalens trivsel i centrum. Det är deras viktigaste grundvärdering. – Med nöjda medarbetare får vi nöjda fastighetsägare och hyresgäster, säger Björn Lindeborg, vd för Newsec Asset Management.

Skriven av Sofia Grymer 2013-06-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

"Vi har en värdegrund som är "passion för kollegor och kunder" och som sätter våra medarbetare i första rummet", säger Björn Lindborg, vd för Newsec Asset Management.
Bild: Newsec


Newsec grundades 1994 och var från början ett rent fastighetskonsultbolag med rådgivningstjänster. 1998 köpte de företaget Westpartner i Göteborg som hade en stor förvaltningsdel och stark position på förvaltningssidan i Göteborg. År 2002 tog Newsec sig in på Stockholmsmarknaden och byggde upp företaget även i huvudstaden. I dag finns de över hela landet på ett 15-tal orter och förvaltar cirka 4,5 miljoner kvadratmeter i Sverige. Totalt förvaltar Newsec Asset Management cirka 10 miljoner kvadratmeter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

– Vårt fokus ligger på kommersiella fastigheter och mer än hälften är kontorsfastigheter. Utöver det har vi handels- och industrifastigheter samt bostäder. Vi förvaltar drygt 50 köpcentrum runt om i norra Europa, säger Björn Lindeborg.

Miljöarbete högt på agendan


Newsec Asset Management jobbar tillsammans med fastighetsägare som inte har en egen förvaltningsorganisation, eller av andra anledningar väljer att jobba tillsammans med en leverantör av förvaltningstjänster.

– Vi jobbar i ett väldigt tätt samarbete med fastighetsägarna, vi sitter tillsammans och gör upp affärsplaner, miljöplaner och strategier kring fastighetsportföljerna och utvecklar sedan fastigheterna i linje med dessa. En av de viktigaste delarna där är att ha en tät och bra relation med hyresgästerna, säger Björn Lindeborg.

Miljöarbete står högt på Newsecs agenda och de vill som "den gröna förvaltaren" ta sitt ansvar för att minska klimatpåverkan och därmed bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Newsec blev kvalitetscertifierat 1998 och miljöcertifierat 2010 och är medlemmar i branschorganisationen Sweden Green Building Council. Newsec erbjuder sina hyresgäster grön el och gröna hyreskontrakt.

– Trenden pekar emot att fastighetsägarna och hyresgästerna eftersträvar ett större miljötänk, säger Björn Lindeborg.

För att ytterligare stärka sin service mot kunderna startade Newsec Asset Management vid årsskiftet ett eget driftbolag, Newsec Technical Services som i dagsläget har cirka 40 anställda.
Artikelbild

Newsec har flera år i rad legat bland de tio bästa på listan "Great Place to Work", en lista som rankar Sveriges bästa arbetsplatser utifrån en medarbetarundersökning.
Bild: Sofia Grymer


Nöjda medarbetare


– Vi har tidigare nästan uteslutande jobbat med förvaltningsdelen, men har konstaterat att en egen driftsorganisation kommer att komplettera vår goda leverans ytterligare. Driften är en otroligt viktig del i förvaltningsaffären. Ambitionen är att vara branschens mest kvalitetsmedvetna, transparenta leverantör av drifts- och fastighetsskötseltjänster, säger Björn Lindeborg.

Cirka 450 personer jobbar på Newsec i dag, 270 av dem i Sverige. Och den viktigaste punkten i Newsecs framgångskoncept är att ha nöjda medarbetare. Newsec satsar på att ha en bra arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter, friskvård, rätt arbetsbelastning, rätt bemanning och kompetensutveckling. Och prioriteringen har gett frukt. Newsec har flera år i rad legat bland de tio bästa på listan "Great Place to Work", en lista som rankar Sveriges bästa arbetsplatser utifrån en medarbetarundersökning.

– Vi har en värdegrund som är "passion för kollegor och kunder" och som sätter våra medarbetare i första rummet. Nöjda medarbetare skapar de bästa resultaten och ger oss nöjda fastighetsägare och hyresgäster. Vi tycker att det är av stor vikt att vara ett eftertraktat företag på arbetsmarknaden och vår målsättning framöver är att fortsätta investera i och utveckla våra medarbetare, säger Björn Lindeborg.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration