Brommaplan – en viktig knutpunkt

En trevlig mötesplats där folk trivs – och med ett bättre service-utbud än i dag. Så beskrivs visionen för Brommaplan, som en del i Stockholms nya översiktsplan Promenadstaden. – Det är inget ställe man stämmer träff på i dag – det vill vi ändra på, säger Karin Månsson på Stockholms stadsbyggnadskontor.

Skriven av Sofia Grymer 2013-05-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Visionen för Brommaplan är att skapa en plats som folk trivs på, att man ska kunna handla och ta en kopp kaffe i solen. "Bromma­plan är verkligen inget ställe där man stämmer träff i dag, det vill vi ändra på", säger Karin Månsson på Stockholms stadsbyggnadskontor.
Bild: Sofia Grymer


År 2025 väntas Stockholm ha en miljon invånare vilket kräver fler bostäder, bättre infrastruktur och att Stockholm i alla delar kan utvecklas till en bra stad att leva i. Så beskrivs tanken bakom Stockholms nya översiktsplan Promenadstaden. En viktig del i den översiktsplanen är Brommaplan, berättar Karin Månsson på stadsbyggnadskontoret som är områdesansvarig och projektledare för detaljplaneprojektet för en ny bussterminal där.

– Brommaplan är utpekat som en intressant plats att förtäta eftersom det är en stor kollektivtrafikknutpunkt och ligger mitt i Bromma centrum.

I dag består bebyggelsen i anslutning till busster­minalen till största del av 60-talshus, en stor livs­medels­butik, ett kontorshus och ett hotell. Våren 2012 genomfördes en enkätundersökning bland resenärer, kunder och boende om hur de upplever Brommaplans centrum.

– Vi fick väldigt enhetliga svar, alla tyckte att området var grått, tråkigt och nedslitet, säger Karin Månsson.

Ny mötesplats


Stockholms stad utvecklar Brommaplan tillsammans med JM och visionen är att överdäcka bussterminalen och utveckla stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg samt nya kontor och lägenheter.

– Brommaplan i dag fungerar inte jättebra som butiks­centrum och mötesplats. Det är verkligen inget ställe där man stämmer träff. Det var något vi ville ändra på och det finns potential för ett bättre serviceutbud, säger Karin Månsson.

Artikelbild


Bild: Sofia Grymer


Planen är att skapa en plats som folk trivs på och får en positiv upplevelse av, att man ska kunna handla medan man väntar på bussen, eller ta en kopp kaffe i solen. På så sätt hoppas de kunna lyfta Brommaplan som plats och skapa det centrum som Bromma i stort saknar i dag.

– Det är ju nästan omöjligt att köpa ett par strumpor i centrala Bromma i dag, påpekar Karin Månsson.

Färg och belysning


Tillsammans med Lindberg Stenberg Arkitekter har de jobbat fram en plan med många allmänna ytor med planteringar, vackra färger och belysning.

– Vi har jobbat mycket med att skapa en trevlig miljö.

Ett problem som har dykt upp under arbetets gång är hur luktstörningarna från avloppsreningsverket som ligger i anslutning till Brommaplan ska hanteras. Enligt den plan som finns i dag ligger de planerade bostäderna för nära reningsverket för att det ska godkännas av Länsstyrelsen.

Artikelbild


Bild: Sofia Grymer


– Olika alternativ håller just nu på att utredas varav ett förslag är att det flyttas till Henriksdals reningsverk, säger Karin Månsson.

I juni går planen för området runt bussterminalen vid Brommaplan ut på samråd och i augusti hålls ett samrådsmöte.

– Vi siktar på att planen klubbas av kommunfullmäktige nästa höst. Sedan kommer det att byggas i etapper och vara färdigt 2019–20 om allt går som det ska.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration