"Ett mycket attraktivt etableringsområde"

Robert Kull, uthyrningsansvarig, Förvaltaren och Stefan Gustafsson, områdesansvarig Stockholm, Balder pratar om Sundbyberg/Bromma

Skriven av Sofia Grymer 2013-05-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Robert Kull, uthyrnings­ansvarig, Förvaltaren


Hur ser du på hyresutvecklingen och kontorsutbudet i Sundbyberg just nu?


– Snart flyttar Swedbank in och Signalfabriken öppnar i centrum. Vi ser en stadig och ökande efterfrågan på kontorslokaler i Sundbyberg och anser att hyrorna stiger med efterfrågan vilket jag också kan se på våra avslut.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Sundbyberg?


– Sundbyberg är ett mycket attraktivt etableringsområde som det är lätt att ta sig till och där många kända företag och myndigheter finns. Här finns Sveriges bästa kommunikationsknut med Mälarbanan, tvärbanan, fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana, bussar, vägnät och Bromma Flygplats tre kilometer bort. Många företag planerar att de anställda tar sig hit med kollektiva färdmedel. Detta är en viktig del av kommunen.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i Sundbyberg?


– Att järnvägen grävs ner så fort det går och att det då frigörs 40 000 kvadratmeter ny yta i centrum vilket gör framtiden milt uttryckt intressant.

Hur ser du på er roll i Sundbyberg?


– Fastighets AB Förvaltaren bildades 1947 med syfte att bygga nya bostäder med högre standard än de befintliga. Det var ett visionärt, kommunalägt företag som endast arbetade i Sundbyberg. Man kan se årsringar i kommunen med typiska 50-, 60-, 70- och 80-talshus. På 70-talet började vi även att arbeta med kommersiella lokaler. I dag äger vi 120 000 kvadratmeter lokaler och har 600 kunder. Vi har allt från det lilla lagret till det statliga verket som hyresgäster, från små kontor i portvaktshus till toppmoderna butiker och kontor för de häftigaste företagen. Sist men inte minst, vi är med och bygger ett helt nytt område i Ursvik med 5 000 nya bostäder och kommersiella lokaler. Området kommer att öka Sundbybergs befolkning med 30 procent. Vi gör också stora totalrenoveringar i viktiga fastigheter i centrala Sundbyberg som kommer påverka handeln runt nya Sundbybergs torg.

Stefan Gustafsson, områdesansvarig Stockholm, Balder


Hur ser du på hyresutvecklingen och kontorsutbudet i Sundbyberg och Bromma just nu?


– Det är lite som det alltid har varit, en konstant, relativt jämn och fortsatt bra utveckling. Eftersom stora aktörer har etablerat eller planerar att etablera sig i områdena kommer fler och fler bolag kunna tänka sig att ta sikte utanför staden. Det kommer rimligtvis driva hyrorna uppåt.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Sundbyberg och Bromma?


– Framtiden! Infrastrukturen och kommunikationen förbättras där och staden växer konstant. De här områdena kommer att bli ytterstad på sikt och mer ett med Stockholm stad. Tvärbanan med mera kommer att påverka marknaderna positivt.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i Sundbyberg/Bromma?


– Det är viktigt att de planer som finns verkställs och slutförs i rimlig tid så att presumtiva hyresgäster och så vidare som väntar på genomförandet inte tröttnar på att vänta. 

Hur ser du på er roll i Sundbyberg/Bromma?


– Vi vill fortsätta vara en stark aktör på och i närheten av de marknaderna och hoppas att attraktiviteten för dem fortsätter att öka i takt med att tiden går, som det har varit de senaste åren.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration